Христо Матанов, Галя Рангелова
История и цивилизация • за 8 клас

Автор
Христо Матанов, Галя Рангелова
Заглавие
История и цивилизация
Заглавие на том
за 8 клас
Подзаглавие
Задължителна подготовка
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо (допечатка)
Категория
Учебна литература
Жанр
История
Редактор
Илия Илиев
Главен редактор
Летелина Крумова
Художник
Камен Стоянов
Художествен редактор
Владимир Минчев
Технически редактор
Вяра Екизова
Рецензент
гл.ас. д-р Елена Костова
Коректор
Татяна Джунова
Компютърна обработка
Камен Стоянов
Предпечатна подготовка
Камен Стоянов
Издател
Издателска къща „Анубис“
Град на издателя
София
Година на издаване
2009
Адрес на издателя
ул. „Младен Павлов“ №1
Печат
„Булвест принт“ АД
Други полета
Учебното помагало е одобрено със Заповед №РД 09-1088/03.07.2009 г. на министъра на образованието и науката.
Носител
хартия
Печатни коли
9,75
Формат
84×108/16
Код / Тематичен номер
А 09-04-114-13
Брой страници
156
Подвързия
мека
Цена
13,00
ISBN
978-954-426-821-3
УДК
372.893(075.2)
Анотация
История и цивилизация за 8. клас:

включва всички теми според новата учебна програма на МОН, редуцирани до оптималния брой уроци, които могат да бъдат вместени в отредените 51 часа за една учебна година;

служи за работа по време на учебните часове и при самостоятелна подготовка за устно и писмено изложение на наученото;

дава възможност за проверка на усвоените знания и умения;

чрез система от въпроси и задачи развива специфичните исторически умения за работа с извори, илюстрации, схеми и карти;

съдържа много и разнообразни допълнителни материали, свързани с изучаваните събития, личности и тенденции в европейската история;

създава добра основа за свързване на историческото развитие на средновековна България и на останалите европейски държави през средните векове.
Съдържание
Съдържание . . . 3
Първи раздел. В зората на следновековния свят . . . 5
. . . 1. Християнството — равноправна и официална религия в Римската империя . . . 6
. . . 2. Старият и Новият Рим . . . 10
. . . 3. Великото преселение на народите . . . 13
. . . 4. Византия: от Античност към Средновековие . . . 17
. . . 5. Франкската държава и империя . . . 20
. . . 6. Арабите, възникването на исляма и арабо-ислямската култура . . . 24
. . . 7. Иконоборци и иконопочитатели във Византия . . . 28
. . . 8. Създаване и укрепване на средновековна България . . . 31
. . . 9. Разпадането на Франкската империя . . . 34
. . . 10. Разцвет на Византийската империя . . . 37
. . . 11. Славянският свят през IX-X в. . . . 41
. . . 12. България: от могъщество към загуба на независимост . . . 45
. . . В зората на средновековния свят (обобщение) . . . 49
Втори раздел. Светът на Средновековието . . . 53
. . . 13. Средновековното общество . . . 54
. . . 14. Германското кралство и ’Свещената Римска империя’ . . . 58
. . . 15. От Ил дьо Франс до кралство Франция . . . 62
. . . 16. Англия преди и след норманското завоевание . . . 65
. . . 17. Кръстоносните походи . . . 69
. . . 18. Възникване и облик на средновековните градове . . . 73
. . . 19. Хората на Средновековието . . . 76
. . . 20. Византия при управлението на династията Комнини . . . 80
. . . 21. Възстановяване и укрепване на българската държава . . . 84
. . . Светът на Средновековието (обобщение) . . . 88
Трети раздел. Европейският запад и Европейският изток в края на Средновековието . . . 93
. . . 22. Западна Европа през XIII-XIV в. . . . 94
. . . 23. Германия: от мечтата за Италия до разширението на Изток . . . 98
. . . 24. Френското кралство през XIII-XIV в. . . . 102
. . . 25. Възникване на Английския парламент . . . 106
. . . 26. Испания — от арабското завоевание до обединението . . . 109
. . . 27. Стогодишната война . . . 113
. . . 28. Италия — родината на хуманизма и на Ранното възраждане . . . 117
. . . 29. Късна Византия (XIII-XV в.) . . . 121
. . . 30. Славянският свят през XIII-XV в. . . . 125
. . . 31. България през XIII-XIV в.: от могъщество към гибел . . . 129
. . . 32. Османското нашествие и раждането на Османската империя . . . 133
. . . Европейският запад и Европейският изток в края на Средновековието (обобщение) . . . 137
Приложение . . . 143
Бележки
Сканиране: Емил Козлев
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2