Христина Мирчева, Галя Рангелова
История и цивилизация • за 10 клас

Автор
Христина Мирчева, Галя Рангелова
Заглавие
История и цивилизация
Заглавие на том
за 10 клас
Подзаглавие
Задължителна подготовка
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо преработено
Категория
Учебна литература
Жанр
История
Редактор
Илия Илиев
Главен редактор
Летелина Крумова
Художник
Михаил Руев
Художествен редактор
Владимир Минчев
Технически редактор
Теодора Минчева
Рецензент
доц. д-р Йордан Митев, гл.ас. д-р Красимира Табакова, Румяна Панкова
Коректор
Татяна Джунова
Компютърна обработка
Михаил Руев
Предпечатна подготовка
Емил Стойчев
Издател
Издателска къща „Анубис“ ООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2012
Адрес на издателя
ул. „Младен Павлов“ №1
Печат
„Вулкан“
Други полета
Учебникът е одобрен със Заповед №РД 09-674/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката.
Носител
хартия
Печатни коли
26
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
А 01-04-037-12
Брой страници
208
Подвързия
мека
Цена
12,00
С илюстрации
да
ISBN
978-954-426-342-3
УДК
93/99(075.3)
Съдържание
Поглед към историята на света през XX век . . . 3
Съдържание . . . 4
Как да работим с учебника? . . . 8
Дял първи. Човечеството навлиза в XX век . . . 9
. . . 1. Цивилизацията на XX век . . . 10
. . . 2. ’Голямата война’ — безпрецедентно насилие над човека и морала . . . 15
. . . 3. Съдбата на народите и на държавите в първите следвоенни години . . . 17
. . . 4. Руската империя, кризата и революцията на болшевиките . . . 21
. . . 5. Дипломацията на победителите (1919–1922) . . . 24
. . . 6. САЩ и големите западноевропейски държави след войната (1919–1923) . . . 28
. . . 7. Етнически, национални и морални ценности в индустриалното общество . . . 31
. . . 8. Гражданинът на индустриалния век и религията . . . 34
. . . 9. Социални и политически движения в новия свят . . . 37
. . . 10. Индустриалните държави през 20-те години на XX в. . . . 39
. . . 11. Голямата депресия — проверка на теории, концепции и национални критерии . . . 42
. . . 12. Фашизъм. Идеология и политика на фашистката държава . . . 50
. . . 13. Наследниците на Руската империя преустройват живота на милиони . . . 56
. . . 14. Среща с нациите на Пиренейския полуостров и Северозападна Европа . . . 59
. . . 15. Историческата съдба на малките държави и Централна Европа . . . 62
. . . 16. Балканите — земя на общности и нации със сродна история и настояще . . . 65
. . . 17. Българската нация и държава в европейското семейство . . . 67
. . . 18. ’Пробуждането на бедните’ във века на демокрацията . . . 70
. . . 19. Култура и чувствителност в съвременния свят . . . 73
. . . 20. Версайско-Вашингтонската система в действие (1924–1938) . . . 77
. . . 21. Стихиите на експанзионизма в мирно време (1938–1939) . . . 80
. . . 22. Светът в тревожните дни на предвоенната криза . . . 83
Дял втори. Втора световна война . . . 89
. . . 23. Жертвоприношението на Полша и първи етап на Втората световна война . . . 90
. . . 24. Нови фронтове в Европа, Азия и Световния океан (1941–1942) . . . 95
. . . 25. Прелом в хода на войната (1943–1944) . . . 101
. . . 26. Гневът на народите срещу фашизма и варварството на агресорите . . . 104
. . . 27. Победата на антихитлеристката коалиция и краят на световната война . . . 108
Дял трети. Съвременният свят през втората половина на XX век и началото на XXI век . . . 117
. . . 28. Морални ценности и политически реалности на следвоенния свят . . . 118
. . . 29. Международната политика и началото на нова конфронтация (1945–1955) . . . 125
. . . 30. Феноменът деколонизация . . . 129
. . . 31. Съединените американски щати (1960–2008) . . . 132
. . . 32. Япония се възражда и просперира . . . 135
. . . 33. Икономическо и политическо развитие на западноевропейските демокрации (част първа) . . . 138
. . . 34. Икономическо и политическо развитие на западноевропейските демокрации (част втора) . . . 142
. . . 35. От Европейска общност към Европейски съюз . . . 149
. . . 36. Историческата съдба на СССР и на съвременна Русия (1953–2012) . . . 153
. . . 37. Превратностите в съвременната история на източноевропейските държави (1950–2007) . . . 156
. . . 38. Феноменът ’нови индустриални сили’ и неговото обновяване . . . 162
. . . 39. Международните отношения в годините на Студената война (50-те — края на 80-те год.) (част първа) . . . 166
. . . 40. Международните отношения в годините на Студената война (50-те — края на 80-те год.) (част втора) . . . 169
. . . 41. Локални конфликти в годините на Студената война и след нейния край (част първа) . . . 173
. . . 42. Локални конфликти в годините на Студената война и след нейния край (част втора) . . . 176
. . . 43. Духовност и култура в края на XX век . . . 181
. . . 44. Глобални проблеми на съвременния свят . . . 189
Лица на съвремието . . . 197
Бележки
Сканиране: Емил Козлев
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2