Христо Димитров
Българо-унгарски отношения през Средновековието

Автор
Христо Димитров
Заглавие
Българо-унгарски отношения през Средновековието
Тип
Историография
Език
български
Категория
История
Жанр
История
Теми
Средновековие
Редактор
Любов Йонева
Художник
Владимир Минчев
Технически редактор
Правда Глогинска
Коректор
Любов Павлова
Издател
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Град на издателя
София
Година на издаване
1998
Адрес на издателя
1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 5
Печат
Печатница на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“
Други полета
Посвещение: На сина ми Антон.
За изданието: Книгата е издадена със съдействието на Унгарския културен институт в София.
Носител
хартия
Печатни коли
26,50+2 к. прил.
Формат
60×84/16
Поръчка
2070
Издателски №
509
ISBN
954-430-549-1
УДК
949.72.03, 943.9
Анотация
В монографията са разгледани всички досегашни изследвания върху българо-унгарските отношения през отделните периоди на Средновековието. Въз основа на нови непознати или малко познати досега латински извори предимно от унгарски произход е представено цялостно изследване, което разглежда преди всичко политическите връзки между българи и унгарци още от началото на VI, предимно през IX—XV, а също и събитията в края на XVI в.
Информация за автора
Христо Димитров, доктор по история, научен сътрудник в Института по история при БАН, е роден на 3 август 1958 г. в Бургас. През 1982 г. завършва специалност История във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“. От 1983 г. е в Института по история при БАН като редовен аспирант, специалист и научен сътрудник. През 1986 г. защитава дисертация на тема „България и номадите до началото на ХI в.“. През 1991 г. специализира във Виенския университет. Австрийската академия на науките и Австрийския археологически институт, като му е призната научна степен „доктор по философия“ на Виенския университет. От 1992 г. чете лекции по средновековна история в Нов български университет — София.
Съдържание
Увод — стр. 5
Българо-унгарски отношения през Средновековието — стр. 11
Резюме на унгарски език — стр. 352
Резюме на немски език — стр. 382
Бележки
Физическо описание: 424 с. ; 20 см + к. (4 л.).
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Физическо описание, УДК — COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2