Асен Божилов, Пламен Сидеров, Керопе Чакърян
Задачи по алгебра

Автор
Асен Божилов, Пламен Сидеров, Керопе Чакърян
Заглавие
Задачи по алгебра
Подзаглавие
Групи, пръстени, полиноми
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
четвърто
Категория
Математика
Жанр
Убечник, Учебно помагало
Издател
Веди
Град на издателя
София
Година на издаване
2014
Адрес на издателя
ул. Симеонов век, 26
Печат
ЕТ „Рута-ХБ“
Носител
хартия
Излязла от печат
31.01.2014 г.
Формат
70×100/16
Брой страници
76
Подвързия
мека
Цена
06.00 лв.
ISBN
978-954-8857-29-1
УДК
512(076)(075.8)
Анотация
Тази книга е сборник от задачи върху основните алгебрични структури: групи, пръстени, полиноми. Предназначението й е да осигури достатъчен материал за упражненията по Висша алгебра във Факултета по матема­тика и информатика на Софийския университет.
Задачите в сборника са снабдени с отговори и всички основни и по- трудни задачи имат решения или упътвания. Част от тях (обикновено в края на съответния параграф) допълват изучавания материал и са пред­назначени за по-любознателни студенти.
Сборникът е съобразен с курса по Висша алгебра, изложен в книгата на втория и третия автор "Записки по алгебра. Групи, пръстени, полиноми София, 2002. Тази книга ще бъде цитирана в текста като [ЗА].
В заключение искаме да отбележим, че в основата на този сборник лежат дългогодишният преподавателски опит и традиции на катедра Ал­гебра на ФМИ.
Авторите
Съдържание
Глава 1. Групи
1. Групи
2. Теорема на Лагранж. Нормални подгрупи. Факторгрупи

Глава 2. Пръстени
3. Пръстени и полета
4. Идеали. Факторпръстени

Глава 3. Полиноми
5. Полиноми на една променлива
6. Корени на полиномите
7. Симетрични полиноми
8. Резултанта и дискриминанта
9. Полиноми над основните числови полета

Глава 4. Допълнение
10. Действие на група върху множество. Теореми на Силов
11. Разширения на полета. Крайни полета

Отговори, упътвания, решения
Литература
Бележки
Празна страница — 76.
Въведено от
sqnka
Създадено на
Обновено на
Източници
Излязла от печат - http://booksinprint.bg/Publication/Details/c4330b1c-641c-4a5e-8e1c-a8d9fff00d3a
Връзки в Мрежата
Библиографии Книжарници

Корици 2