Пламен Сидеров, Керопе Чакърян
Записки по алгебра

Автор
Пламен Сидеров, Керопе Чакърян
Заглавие
Записки по алгебра
Подзаглавие
Групи, пръстени, полиноми
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
четвърто
Категория
Математика
Жанр
Убечник, Учебно помагало
Издател
Веди
Град на издателя
София
Година на издаване
2014
Адрес на издателя
ул. Симеонов век, 26
Печат
ЕТ"Рута-ХБ"
Носител
хартия
Излязла от печат
31.01.2014 г.
Формат
70×100/16
Брой страници
108
Подвързия
мека
Цена
07.00 лв.
ISBN
978-954-8857-30-7
УДК
512(075.8)
Анотация
Съдържанието на тази книга следва лекционния курс по алгебра, който се чете във Факултета по математика и информатика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Както и курсът по линейна алгеб­ра, този курс води началото си от покойния Кирил Дочев и с течение на времето се оформи в сегашния си вид. В основата на книгата лежат записките на авторите и на техни колеги от катедра Алгебра.
Приятно ни е да изкажем благодарност на колегата ни Венелин Черногоров за прецизната предпечатна подготовка на книгата.
От авторите
Съдържание
Предговор

0. Елементи от теорията на числата

Глава 1. Групи

1. Групи
2. Циклични групи
3. Съседни класове. Теорема на Лагранж
4. Нормални подгрупи. Факторгрупи. Теорема за хомоморфизмите
5. Симетрични групи

Глава 2. Пръстени

6. Пръстени и полета
7. Характеристика на поле. Просто поле
8. Поле от частни
9. Идеали. Факторпръстени. Теорема за хомоморфизмите
10. Матрични пръстени
11. Аритметика в пръстена на целите гаусови числа

Глава 3. Полиноми

12. Полиноми на една променлива
13. Аритметика в пръстена на полиномите над поле
14. Корени на полиномите
15. Симетрични полиноми
16. Дискриминанта и резултанта
17. Основна теорема на алгебрата на комплексните числа
18. Полиноми с рационални коефициенти
19. Циклотомични полиноми

Глава 4. Допълнение

20. Действие на група върху множество
21. Теореми на Силов
22. Разширения на полета
23. Еквивалентност на видовете разширения
24. Теорема на Ведербърн
25. Крайни полета

Литература
Въведено от
sqnka
Създадено на
Обновено на
Източници
Излязла от печат - http://booksinprint.bg/Publication/Details/dc7e1e28-7f08-42e2-b6e6-520420f49bf6
Връзки в Мрежата
Библиографии Книжарници

Корици 2