Т. Траяновъ, Н. Лилиевъ, В. Тинтеровъ
Български поети

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
Т. Траяновъ, Н. Лилиевъ, В. Тинтеровъ
Заглавие
Български поети
Подзаглавие
Антология
Тип
Поезия
Език
български
Категория
Българска класика: поезия
Жанр
Поезия
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Издател
Литературна задруга „Денница“
Град на издателя
Варна
Година на издаване
1926
Носител
хартия
УДК
886.7-1(081.2)
Информация за автора
Теодор Василев Траянов (15 януари 1882 — 30 януари 1945) е български поет символист. Заедно с Пейо Яворов Траянов е родоначалник на българския символизъм.

Николай Лилиев, истинско име Николай Михайлов Попиванов (26 май 1885 — 6 октомври 1960), е виден български поет символист и драматург. От началото на века до войните Лилиев е един от най-талантливите поети на България. След появата на първите му книги неговата поезия се оказва в центъра на критичните полемики. Тя се свързва с върха и залеза на българския символизъм. Поезията на Лилиев е преведена на множество европейски езици, името му неизменно присъства в европейските литературни речници и енциклопедии.

Стефан Константинов Тинтеров (22 март 1885 — 6 юли 1912), известен с псевдонима Вен Тин, е български поет-символист. Публикува проза, статии, рецензии в периодичния печат. Негови стихотворения са публикувани в „Българска антология“. Нашата поезия от Вазова насам" (1910) под редакцията на Д. Подвързачов и Д. Дебелянов. Пише в духа на символизма. Автор е на философската поема „Градът“ (1910) и на няколко литературно-критични статии. Превежда френски и немски поети.
Съдържание
ТЕОДОР ТРАЯНОВ (1882)
Солвейг — стр. 129
В родния лес — стр. 130
Сянката на Саломея — стр. 130
Нов ден — стр. 132
Песен без думи — стр. 132
Марш на варварите — стр. 133
Анахорет — стр. 134
Химн — стр. 135
Странния пътник — стр. 136
Защо — стр. 136
Магесник — стр. 137
Есенния вятър — стр. 137
Смърт в равнините — стр. 138
Тайната на Струма — стр. 139
Погребение — стр. 140
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ (1885)
Утро — стр. 143
Към природата — стр. 143
Към Родината — стр. 144
Любов — стр. 146
Здрач — стр. 147
Пиеро — стр. 147
Станси — стр. 148
Невеста — стр. 148
Сенокос — стр. 149
Роса — стр. 150
Писмо — стр. 150
Пред огледалото — стр. 151
Сами — стр. 152
Ахасфер — стр. 152
Родина — стр. 153
ВЕНЦЕСЛАВ ТИНТЕРОВ (1885–1912)
Съзерцание — стр. 155
Другари — стр. 156
Молете се — стр. 157
Здрач — стр. 157
Мечти — стр. 158
Самота — стр. 158
В дрезгавината — стр. 159
Стон — стр. 160
Бележки
Физическо описание: с. 120–160 ; 18 см.

Пълно описание: Български поети : Антология . — Варна : печ. Войников, 1926. — с. 120–160 ; 16 см. / Антологията е проектирана в 8 книжки, които според съобщението в края на книгата няма да излизат хронологически, а разбъркано и ще имат обща пагинация, за да могат на края да се групират в едно. Излязла е само една книга, която включва произведения на Теодор Траянов, Николай Лилиев и Стефан Тинтеров — в кн. означен Венцеслав Тинтеров.

Страница 2 е празна.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. Физическо описание — COBISS.
2. Пълно описание, УДК, дигитално копие — Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Варна.
3. Информация за авторите — Уикипедия.
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии Енциклопедии

Корици 1