Георги Армянов
Жаргонът, без който (не) можем

Автор
Георги Армянов
Заглавие
Жаргонът, без който (не) можем
Издателска поредица
Езикова култура
Език
български
Категория
Литературознание
Редактор
Таня Бехар
Редакционна колегия
проф. Христо Първев, ст.н.с Елена Георгиева, ст.н.с. Владко Мурдаров, Таня Бехар
Художник
Николай Александров, Киро Мавров
Художествен редактор
Кремена Филчева
Технически редактор
Райна Евтимова
Рецензент
Мария Чолакова, Владко Мурдаров
Коректор
Сенка Георгиева
Издател
Наука и изкуство
Град на издателя
София
Година на издаване
1989
Печат
„Георги Димитров“ — Ямбол
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
17.II.1989 г.
Подписана за печат
28.VII.1989 г.
Излязла от печат
юли 1989 г.
Печатни коли
6,50
Издателски коли
6,06
УИК
8,41
Формат
16/60/84
Код / Тематичен номер
02/9535122211/5014-28-89
Номер
80
Издателски №
30124
Брой страници
104
Тираж
20906/к 89 г.
Подвързия
мека
Цена
1,43 лв.
УДК
808Б-086
Анотация
Жаргон — м. езикозн.
Разновидност на социалните диалекти, служеща да отдели езиково определена група и характеризираща се предимно с експресивната си лексика, съставена от диалектни, чужди и преосмислени книжовни думи: сленг.
Апашки жаргон.
Войнишки жаргон.
Ученически жаргон.
(РБЕ. I. 5.1987 с.26)

Нормално езиково, психическо и социално явление ли е жаргонът? Може ли да се говори за жаргона като за естествена езикова (или по-точно речева) система? Има ли място жаргонът в живота на днешното социалистическо общество? Езиково културни ли сме, ако знаем, а и си служим с жаргон (ученически, студентски, професионален)?
На тези въпроси ще намерите отговор в книжката на младия научен сътрудник от Института за български език при БАН Георги Армянов.
Централно място в нея заема речникът на най-срещаните думи в софийския ученически жаргон с тяхното тълкуване. За да не се допусне отрицателен социален ефект в него не са включени циничните и вулгарните думи от общонародната просторечна лексика.
Книжката е ценно помагало за всички, които се интересуват от проблемите на езика и държат да изградят у себе си верен езиков усет.
Съдържание
Вместо предговор…5
Малко история…7
Жаргонът и българският книжовен език…17
Жаргонът и териториалните диалекти…19
Жаргонът и другите социолекти…21
Изговорът и граматиката в жаргона…24
Изграждане на лексиката в жаргона…28
Жаргонът и езиковата култура…36
Обяснителни бележки…43
Условни знаци и съкращения…48
Кратък речник на думи и изрази от жаргона на софийските ученици…50
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2