Михалаки Георгиев
Меракът на чичо Денчо

Автор
Михалаки Георгиев
Заглавие
Меракът на чичо Денчо
Подзаглавие
Избрани творби
Издателска поредица
Библиотека „Златни класове“
Други автори
Ангел Тодоров (предговор)
Тип
разкази
Националност
българска
Език
български
Категория
Българска класика: разкази и новели
Съставител
Дамян Дамев
Художник
Милена Йоич-Трайкова
Технически редактор
Васил Стойнов
Коректор
Лидия Ангелова
Издател
Издателство на БЗНС
Град на издателя
София
Година на издаване
1980
Адрес на издателя
ул. „Янко Забунов“ 1
Печат
на Издателство на БЗНС, улица 5-012
Други полета
Подвързана в ТПК „Марица“, Пловдив.
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
14.XII.1979 г.
Подписана за печат
10.III.1980 г.
Излязла от печат
28.III.1980 г.
Печатни коли
46
УИК
26,45
Формат
32/70/100
Код / Тематичен номер
29/95361/5506-37-80
Номер
Б-3
Поръчка
728
Издателски №
5/1980 година
Брой страници
736
Тираж
25150
Подвързия
твърда
Цена
3,26
УДК
886.7-32
Съдържание
Ангел Тодоров — Писател на старото българско село…7
С тебешир и с въглен…16
Моят приятел Пенчо Чатмаков…107
Шарен свят…141
Неразбория…154
Какво беше едно време…168
Бае Митар пророкът…182
Тошо…228
Един срещу трима…251
Рада…273
Мола Мутиш бег, колаковският господар…324
Така се лъже човек!…357
Три срещи…371
Кочо Кюскията…396
Меракът на чичо Денчо…417
Разкумил кума си!…427
Защо?…446
Народна панорама…456
Една досадна визита…469
Лъжовна клетва…475
От късмета е всичко на тоя свет…483
Имане…503
Какво са си грачели враните…514
На припек и на сенка…526
У кръвта е…563
Тахир беговица…577
Под яворовото дърво…599
Баба Недка…616
Момина клетва…632
Не убивай!…695
Свекървин пръст…713
Чисто чело…723
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2