Здравко Георгиев
Народ без земя

Автор
Здравко Георгиев
Заглавие
Народ без земя
Подзаглавие
Палестинската революция продължава борбата
Издателска поредица
Международна политика №5
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Политика
Редактор
Любка Пиналова
Художник
Пеню Чалъков
Художествен редактор
Тотю Данов
Технически редактор
Борис Въжаров
Рецензент
к.ист.н. Георги Попов
Коректор
Тотка Бахчеванова
Издател
Партиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1976
Адрес на издателя
бул. „В. И. Ленин“ 47
Печат
ДП „Д. Найденов“ — В. Търново
Други полета
Цена на книжното тяло 0,24 лв.
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
19.IV.1976 г.
Подписана за печат
15.V.1976 г.
Излязла от печат
м. май 1976 г.
Печатни коли
7,50
Издателски коли
4,38
Формат
70×90/32
Код / Тематичен номер
1801050300/1-1976
Номер
32
Издателски №
5653
Брой страници
120
Тираж
13191
Подвързия
мека
Цена
0,26 лв.
УДК
325.48(5-925.5), 327.2(569.4)
Анотация
Националноосвободителната борба на палестинския народ е актуален въпрос. Предлаганата книга ще съдейства за разширяване и задълбочаване на познанията за Близкия изток, за близкоизточната криза и по-специално за палестинското националноосвободително движение; ще съдейства за интернационалното възпитание на нашия народ; ще служи на целите на нашата антиимпериалистическа пропаганда в новите условия след Общоевропейското съвещание за сигурност и сътрудничество в Хелзинки и задачите, произтичащи от решенията на XXV конгрес на КПСС и XI конгрес на БКП.
Съдържание
Палестина — ключ към установяването на справедлив и траен мир в Близкия изток…5
Палестина между 1897 и 1949 година…13
Народ, лишен от права и земя…41
Борбата продължава…63
Палестинската съпротива получава международно признание…96
Палестина ще победи!…113
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2