Сергей Игнатов
Египет на фараоните

Автор
Сергей Игнатов
Заглавие
Египет на фараоните
Други автори
Александър Фол (предговор)
Тип
Историография
Език
български
Поредност на изданието
Трето преработено
Категория
История
Жанр
История
Теми
Древен Египет
Художник
Ефросия Благоева
Научен редактор
Теодор Леков
Коректор
Мария Вачева
Компютърна обработка
Румяна Величкова
Предпечатна подготовка
Изток-Запад
Издател
Издателство „Изток-Запад“
Град на издателя
София
Година на издаване
2004
Печат
Изток-Запад
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
юли 2004
Излязла от печат
юли 2004
Печатни коли
16,5
Формат
16/60/90
Цена
9 лв.
С илюстрации
да
ISBN
954-321-037-3
УДК
932
Анотация
Египетската дума, която условно превеждаме магия е „хека“. Акцентът на превода като магия и производните от нея докосва само фрагмент от значението. Египтологията на XX век показа, че „хека“ за древните е това, което ние сме свикнали да назоваваме религия, мит и митология, вяра и свързаните с нея практики, разбира се и магия.

Христоматийно е твърдението, че Египет на фараоните е родина на магията и съногаданията. Ако не се заемем с уточняване на понятията, то в съзнанието ни ще се загнезди представата, че Египет е породил и се е специализирал само в една незначителна частица от древната духовност. Анализът на смисъла и съдържанието на „хека“ обаче показва, че „хека“ е силата, която споява видимия и невидимия за нас свят и която го превръща в Едно. За древните египтяни светът е единство на Слово и Образ, невидимо слети от „хека“. Именно отделянето на Словото от Образа (Изображението), което се е случило в неегипетска среда на границата между второ и първо хил. пр.Р.Хр. е довело до съвременното разделяне на религия и магия и до гледището, че магията е нещо вредно и опасно, повреждащо на религиозния живот, поради активирането на сили, противни на божественото.

Египетският свят обаче е друг. За египтяните „хека“ е принцип, „магическа“ сила, но и бог Хека. Той може да бъде призован и с него да се влезе в общение. Самият бог Хека съществува в изначалното съзидателно слово на самопроявилия се от недрата на Хаоса Дух, който наченал творението. Това е творческата сила на Създателя, към сливането с която са се стремили египтяните. Овладяването на тази сила, сливането с нея, не може да се осъществи с академични занимания, Практиките са само за посветени, преди всичко защото обратната страна на Хека е Маат — истината, справедливостта, редът в Света. Това означава, че овладяването на Хека не бива да разрушава Реда. И все пак, колкото и да са тайнствени практиките, като че ли основната е разбулена. Става дума за сливането на сърцата — сърцето на човека със сърцето на Бога.
Съдържание
Предговор към първото издание — стр. 7
Предговор към към третото издание — стр. 9
Египет на фараоните — стр. 11
Бележки
Физическо описание: 228 с. : с ил., 32 с. : цв. ил. ; 22 см.
Забележки: 1. изд. 1996 на Унив. изд. Св. Климент Охридски.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Физическо описание, забележки, УДК — COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2