Иван Радев
Столица на оцелелите

Записът е непълен. (липсва обложка)

Автор
Иван Радев
Заглавие
Столица на оцелелите
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Българска историческа проза
Редактор
Тодор Димов, Милен Граматиков
Художник
Веселин Цаков
Художествен редактор
Ели Данова
Технически редактор
Станка Милчева
Рецензент
ст.н.с Стойчо Грънчаров, доц. Стефан коларов
Коректор
Виолета Славчева
Издател
Издателство на Отечествения фронт
Град на издателя
София
Година на издаване
1984
Печат
ДП „Димитър Найденов“ — Велико Търново
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
март 1984 г.
Подписана за печат
юни 1984 г.
Излязла от печат
юни 1984 г.
Печатни коли
20,75 + 1 к. прил.
Издателски коли
18,27
УИК
19,43
Формат
84/108/32
Код / Тематичен номер
27/9531472411/0624-21-84
Поръчка
281
Брой страници
332
Тираж
15200
Цена
2,65 лв.
УДК
941Б.084.1-2
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2