Христо Силянов
Писма и изповеди на един четник

Записът е непълен.

Автор
Христо Силянов
Заглавие
Писма и изповеди на един четник
Подзаглавие
Спомени от странджа
Второ подзаглавие
От Витоша до Грамос
Тип
мемоари
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Съставител
Михаил Неделчев
Редактор
Татяна Пекунова
Консултант
проф. Любомир Панайотов
Художествен редактор
Олга Паскалева
Технически редактор
Веселина Балабина
Рецензент
проф. Веселин Трайков
Коректор
Янка Василева
Издател
Български писател
Град на издателя
София
Година на издаване
1984
Печат
ДП „Георги Димитров“ — София
Носител
хартия
Литературна група
VI/55
Дадена за набор/печат
19.10.1983
Излязла от печат
15.07.1984
Печатни коли
41
Издателски коли
41
УИК
37,96
Формат
16/60/90
Код / Тематичен номер
25
Номер
95361 / 5506-62-84
Поръчка
33/1983
Издателски №
6070
Брой страници
658
Тираж
70113
Подвързия
твърда с обложка
Цена
4,93 лв.
С илюстрации
да
Анотация
„Писма и изповеди на един четник“. Книгата е публикувана за първи път през1927 г. Централният герой на тази преживяна книга е новият български апостол Гоце Делчев.Отделени са и много страници на легендарния воевода Марко Лерински.

„Спомени от Странджа“. Книгата е отпечатана през 1934 г. Тя е историческо свидетелство за Преображенското въстание, важно свидетелство за развитието на ВМОРО, за общността и различията в революционната дейност на разнородните социални групи.

„От Витоша до Грамос“. Отпечатана през 1920 г. Това е разказ за похода на една чета през Освободителната война 1912 г., както пише самият Силянов. Една от централните теми е тази за взаимоотношенията между българските четници, българските селяни и граждани в района на Костурско и гръцките военни, андарти и гръцкото население от друга страна.
Информация за автора
Житейският път на Христо Силянов е свързан с националните борби в Македония и Одринско. Иван Бурин сравнява „Писма и изповеди на един четник“ със „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов.
Съдържание
Уводни думи — доц. к.и.н. Йордан Шопов …………………………………………….. 5

ПИСМА И ИЗПОВЕДИ HA ЕДИН ЧЕТНИК

СПОМЕНИ 0T СТРАНДЖА

Предговор ………………………………………………………………………………………… 215
До въстанието
I. За Одринско ………………………………………………………………………………….. 217
II. На лагер при Гергебунар ………………………………………………………………. 220
Ill. Последни приготовления …………………………………………………………….. 224
IV. На път …………………………………………………………………………………………. 227
V. Как минахме границата …………………………………………………………………. 231
VI. Пред конгреса ……………………………………………………………………………… 234
VII. Конгресът на VII въстанически окръг …………………………………………… 240
VIII. Първата кръв ……………………………………………………………………………. 250
IX. Уредба на древната Спарта …………………………………………………………. 254
Х. В Македония започнаха! ………………………………………………………………. 257
XI. Дата и план на въстанието ……………………………………………………………. 260
XII. B навечерието ……………………………………………………………………………. 263
Двадесет дни свобода
I. Нападеине на Василико ………………………………………………………………….. 268
II. Ние, „победителите…“ ……………………………………………………………… 276
III. Нападнатите ………………………………………………………………………………..281
IV. Нова държавица ………………………………………………………………………..287
V. В участъка на Георги Кондолов ………………………………………………….291
VI. Въстанието в крайморските участъци ……………………………………….297
VII. Други акции през първата нощ ……………………………………….304
VIII. Трагедията на Малко Търново ………………………………307
IX. В другите райони ……………………………………310
X. Турската концентрация ……………………………313
XI. Какво да се прави? ……………………………………..316
Въведено от
BLM
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 1