Съдът над историците • Том 1

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Заглавие
Съдът над историците
Заглавие на том
Том 1
Подзаглавие
Българската историческа наука
Второ подзаглавие
документи и дискусии 1944—1950
Други автори
Вера Мутафчиева (предговор)
Тип
Документалистика
Език
български
Категория
История
Жанр
История
Съставител
Вера Мутафчиева, Весела Чичовска, Дочка Илиева, Елена Нончева, Златина Николова, Цветана Величкова
Редактор
Вера Мутафчиева, Весела Чичовска, Любов Йонева
Художник
Пенчо Мутафчиев
Художествен редактор
Лиляна Радева
Технически редактор
Веска Андронова
Коректор
Мариана Видулова
Издател
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Град на издателя
София
Година на издаване
1995
Адрес на издателя
1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 5
Печат
Печатница на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Други полета
Издава: Главно управление на архивите при Министерския съвет, Научен архив на Българската академия на науките .
Носител
хартия
Печатни коли
31,00
Издателски коли
40,18
Формат
70×100/16
Номер
941 Б
Поръчка
8
Издателски №
13685
ISBN
954-430-247-6
УДК
930(497.2)(093.2), 949.72.06(093.2), 323.28(497.2)(091)(093.2)
Анотация
Книгата съдържа документи за развитието на българската историческа наука през периода 1944—1950 г., повечето от които се публикуват и коментират за първи път. Те са подбрани от Архива на БАН, Архива на Министерството на вътрешните работи, Централния държавен архив на РБ и Централния партиен архив — ГУА. Включени са и части от Стенографските дневници на XXVI обикновено народно събрание и VI велико народно събрание, които разкриват позицията на управляващите кръгове и опозицията при обсъждане на законите за БАН и висшето образование.

Оцелелите свидетелства за ролята на отделни личности, за някои факти и процеси в историческата наука носят неизвестна досега, но много необходима информация.
Съдържание
Предисловие — Вера Мутафчиева — стр. 5
Съдът над историците — стр. 21
Бележки
Физическо описание: 24 см
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Физическо описание, УДК – COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 1