Мих. Георгиевъ
Три разказа

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
Мих. Георгиевъ
Заглавие
Три разказа
Издателска поредица
Походна войнишка библиотека №23
Тип
Разкази
Език
български
Категория
Българска класика: разкази и новели
Жанр
Класическа проза (XX век)
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Издател
Щабътъ на Дѣйствующата Армия
Град на издателя
София
Година на издаване
1917
Носител
хартия
УДК
886.7-3
Информация за автора
Михалаки Георгиев (11 август 1854 — 14 февруари 1916) е български писател–белетрист, общественик, дипломат, стопански деец. Той е сред представителите на новобългарската литература, които се формират като творци през Възраждането, но се разгръщат напълно след Освобождението. Първоначално публикува отделни материали в списанията „Читалище“, „Право“, „Ступан“. Те са предимно на икономическа тематика. След 1900 г. е писател, публицист и редактор на вестник „Балканска трибуна“. Създава и редактира едно от първите земеделски списания — „Домакин“. Съставя първия български учебник по ботаника за средни училища, отпечатан в Белград през 1881 г.

От 1890 г. се включва пълноценно в следосвобожденската ни белетристика с теми из живота на българското село. Пише разкази, очерци и хуморески. Творчеството му, макар самобитно и специфично, е неразделна част от критико-реалистичната линия в нашата литература от този период в лицето на Иван Вазов, Тодор Влайков, Алеко Константинов и др. По-известни произведения: „Така се лъже човек. Хумореска“ (1899), „От късмета е всичко на тоя свят“ (1904), „Три срещи. Спомени от миналото“ (1899), „Бирникът дошел“ (1905), „Тахир Беговица“ (1910) и др. Създава цяла галерия от образи на обикновени хора. Езикът на творбите му е колоритен, изпъстрен с диалектизми, турцизми, пословици и поговорки.
Съдържание
Рада — стр. 3
Мола Мутишъ бегъ, колаковскиятъ господарь — стр. 68
Бай Митаръ пророкътъ — стр. 110
Бележки
Физическо описание: 168 с. ; 18 см.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. Физическо описание, УДК — COBISS.
2. Информация за автора — Уикипедия.
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии Енциклопедии

Корици 1