Среща с медуза
Промени

vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
колектив
Живка Рудинска, Иван Жечев, Малвина Стоянова, Ана Иванова, Б. Паскалева, Боян Вълчев, Ив. Янакиева, Юри Филипов, Мадлена Буюклиева, Валентин Корнилев, Вяра Чолакова
Редактор
Людмила Харманджиева, Светлана Тодорова
Художествен редактор
Христо Жаблянов
Технически редактор
Елена Млечевска
Художник
Николай Пекарев
Коректор
Мария Бозева
Издател
Издателство „Народна младеж“
Издателство „Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
№ в поредицата
10
10
Литературна група
VI
Данни за печата
ДП „Димитър Благоев“, София
Дадена за набор/печат
11.05.1982
Подписана за печат
25.07.1983
Излязла от печат
04.10.1983
Печатни коли
25
Издателски коли
23,32
УИК
23,57
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
23/9536822511/5647-1-83
Поръчка
52
Брой страници
400
400
Цена
2,67 лв.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
.4
A. Clarke, THE BEST OF ARTHUR CLARKE, 1956—1972
Сп. „Знание—сила“, бр. 7—11/1980
SCIENCE FICTION, Moscow, Progress Publishers, 1979
DER MANN VOM ANTI, Verlag Das Neue Berlin, 1975
„Искатель“ 6/1973
Bernd Ulbrich, DER UNSICHTBARE KREIS,
Verlag Das Neue Berlin, 1977
Ген. Прашкевич, РАЗВОРОВАННОЕ ЧУДО, Западно-Сибирское
книжное издательство, Новосибирск, 1978
И. Росоховатски, КАКИМ ТЬ1 ВЕРНЕШСЯ, Изд. „Детская
литература“, Москва, 1971
ФАНТАСТИКА 79, Москва, „Молодая гвардия“, 1979
Jaroslav Veis, EXPERIMENT PRO TRET! PLANETU,
Mlada Fronta, Praha, 1976
13 GREAT STORIES OF SCIENCE FICTION,
Coronet Books, London, 1973
© Съставител Светослав Славчев
© Преводачи — колектив, 1983
Съдържание
КОСМОСЪТ
Артър Кларк Среща с медуза — преведе от английски Живка Рудинска………………………………..7
Кир Буличов Проходът — преведе от руски Иван Жечев… 54
Айзък Азимов Вземете клечка кибрит — преведе от английски Малвина Стоянова……………………….150
Е р и к 3 и м о н Мароканци, разбира се, няма — преведе от немски
Ана Иванова……………………………….. 171
ВРЕМЕТО
Дмитрий Биленкин Принципът на неопределеността —
преведе от руски Б. Паскалева……………….. 179
Бернд Улбрих Последната нощ — преведе от немски Боян
Вълчев…….. 199
Гена дий Прашкевич Шпионин в Юрския период — пре-
веде от руски Ив. Янакиева………………………236
ЧОВЕКЪТ
Игор Росоховатски Какьв ще се завърнеш — преведе от
руски Юри Филипов……………………………275
Робърт Шекли Цената на риска — преведе от английски
Малвина Стоянова…………………………….295
Юрий М е д в е д е в Тринадесет „Оскара“ — преведе от руски
Валентин Корнилев……………………………316
Ярослав Вейс Post mortem — преведе от чешки Мадлена
Буюклиева…………………………………..339Тиъдор Стърджън Вълшебниците от Ксанаду — преведе
от английски Ьяра Чолакова ……………….••• 366
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Артър Кларк; Кир Буличов; Айзък Азимов; Ерик Зимон; Дмитрий Биленкин; Берид Улбрих; Генадий Прашкевич; Игор Росоховатски; Робърт Шекли; Юрий Медведев; Ярослав Вейс; Теодор Стърджън
№ в поредицата
10
10
Брой страници
400
400
Съдържание
КОСМОСЪТ
Артър Кларк Среща с медуза — преведе от английски Живка Рудинска………………………………..7
Кир Буличов Проходът — преведе от руски Иван Жечев… 54
Айзък Азимов Вземете клечка кибрит — преведе от английски Малвина Стоянова……………………….150
Е р и к 3 и м о н Мароканци, разбира се, няма — преведе от немски
Ана Иванова……………………………….. 171
ВРЕМЕТО
Дмитрий Биленкин Принципът на неопределеността —
преведе от руски Б. Паскалева……………….. 179
Бернд Улбрих Последната нощ — преведе от немски Боян
Вълчев…….. 199
Гена дий Прашкевич Шпионин в Юрския период — пре-
веде от руски Ив. Янакиева………………………236
ЧОВЕКЪТ
Игор Росоховатски Какьв ще се завърнеш — преведе от
руски Юри Филипов……………………………275
Робърт Шекли Цената на риска — преведе от английски
Малвина Стоянова…………………………….295
Юрий М е д в е д е в Тринадесет „Оскара“ — преведе от руски
Валентин Корнилев……………………………316
Ярослав Вейс Post mortem — преведе от чешки Мадлена
Буюклиева…………………………………..339Тиъдор Стърджън Вълшебниците от Ксанаду — преведе
от английски Ьяра Чолакова ……………….••• 366
КОСМОСЪТ
Артър Кларк. Среща с медуза — преведе от английски Живка Рудинска………………………………..7
Кир Буличов. Проходът — преведе от руски Иван Жечев… 54
Айзък Азимов. Вземете клечка кибрит — преведе от английски Малвина Стоянова………………………. 150
Е р и к 3 и м о н. Мароканци, разбира се, няма — преведе от немски
Ана Иванова……………………………….. 171
ВРЕМЕТО
Дмитрий Биленкин. Принципът на неопределеността —
преведе от руски Б. Паскалева……………….. 179
Бернд Улбрих. Последната нощ — преведе от немски Боян
Вълчев…….. 199
Генадий Прашкевич. Шпионин в Юрския период — преведе от руски Ив. Янакиева……………………… 236
ЧОВЕКЪТ
Игор Росоховатски. Какъв ще се завърнеш — преведе от
руски Юри Филипов…………………………… 275
Робърт Шекли. Цената на риска — преведе от английски
Малвина Стоянова……………………………. 295
Юрий М е д в е д е в. Тринадесет „Оскара“ — преведе от руски
Валентин Корнилев…………………………… 316
Ярослав Вейс. Post mortem — преведе от чешки Мадлена
Буюклиева………………………………….. 339
Тиъдор Стърджън. Вълшебниците от Ксанаду — преведе
от английски Вяра Чолакова ………………. 366
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
10
10
Брой страници
400
400
Бележки за изданието, от което е направен преводът
.4
A. Clarke, THE BEST OF ARTHUR CLARKE, 1956—1972
Сп. „Знание—сила“, бр. 7—11/1980
SCIENCE FICTION, Moscow, Progress Publishers, 1979
DER MANN VOM ANTI, Verlag Das Neue Berlin, 1975
„Искатель“ 6/1973
Bernd Ulbrich, DER UNSICHTBARE KREIS,
Verlag Das Neue Berlin, 1977
Ген. Прашкевич, РАЗВОРОВАННОЕ ЧУДО, Западно-Сибирское
книжное издательство, Новосибирск, 1978
И. Росоховатски, КАКИМ ТЬ1 ВЕРНЕШСЯ, Изд. „Детская
литература“, Москва, 1971
ФАНТАСТИКА 79, Москва, „Молодая гвардия“, 1979
Jaroslav Veis, EXPERIMENT PRO TRET! PLANETU,
Mlada Fronta, Praha, 1976
13 GREAT STORIES OF SCIENCE FICTION,
Coronet Books, London, 1973
© Съставител Светослав Славчев
© Преводачи — колектив, 1983
A. Clarke, THE BEST OF ARTHUR CLARKE, 1956—1972
Сп. „Знание—сила“, бр. 7—11/1980
SCIENCE FICTION, Moscow, Progress Publishers, 1979
DER MANN VOM ANTI, Verlag Das Neue Berlin, 1975
„Искатель“ 6/1973
Bernd Ulbrich, DER UNSICHTBARE KREIS,
Verlag Das Neue Berlin, 1977
Ген. Прашкевич, РАЗВОРОВАННОЕ ЧУДО, Западно-Сибирское
книжное издательство, Новосибирск, 1978
И. Росоховатски, КАКИМ ТЬI ВЕРНЕШСЯ, Изд. „Детская
литература“, Москва, 1971
ФАНТАСТИКА 79, Москва, „Молодая гвардия“, 1979
Jaroslav Veis, EXPERIMENT PRO TRET! PLANETU,
Mlada Fronta, Praha, 1976
13 GREAT STORIES OF SCIENCE FICTION,
Coronet Books, London, 1973
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
английски, руски, немски, чешки
Други автори
Артър Кларк; Кир Буличов; Айзък Азимов; Ерик Зимон; Дмитрий Биленкин; Берид Улбрих; Генадий Прашкевич; Игор Росоховатски; Робърт Шекли; Юрий Медведев; Ярослав Вейс; Теодор Стърджън
№ в поредицата
10
10
Брой страници
400
400
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Живка Рудинска, Иван Жечев, Малвина Стоянова, Ана Иванова, Б. Паскалева, Боян Вълчев, Ив. Янакиева, Юри Филипов, Мадлена Буюклиева, Валентин Корнилев, Вяра Чолакова
Живка Рудинска; Иван Жечев; Малвина Стоянова;Ана Иванова; Б. Паскалева; Боян Вълчев; Ив. Янакиева; Юри Филипов; Мадлена Буюклиева; Валентин Корнилев; Вяра Чолакова
Език, от който е преведено
английски, руски, немски, чешки
английски; руски; немски; чешки
№ в поредицата
10
10
Брой страници
400
400
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Артър Кларк; Кир Буличов; Айзък Азимов; Ерик Зимон; Дмитрий Биленкин; Берид Улбрих; Генадий Прашкевич; Игор Росоховатски; Робърт Шекли; Юрий Медведев; Ярослав Вейс; Теодор Стърджън
Други автори
Артър Кларк; Кир Буличов; Айзък Азимов; Ерик Зимон; Дмитрий Биленкин; Берид Улбрих; Генадий Прашкевич; Игор Росоховатски; Робърт Шекли; Юрий Медведев; Ярослав Вейс; Теодор Стърджън
№ в поредицата
10
10
Брой страници
400
400
Категория
·········· Фантастика
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Научна фантастика
УДК
С-32; Ч-32
Издателска поредица
Библиотека „Фантастика“
Библиотека „Фантастика“ (Народна младеж)
Източници
COBISS - тираж, УДК
Тираж
7 680
Поредност на изданието
първо издание
първо