Среща с медуза

Заглавие
Среща с медуза
Издателска поредица
Библиотека „Фантастика“ (Народна младеж) №10
Други автори
Артър Кларк, Кир Буличов, Айзък Азимов, Ерик Зимон, Дмитрий Биленкин, Берид Улбрих, Генадий Прашкевич, Игор Росоховатски, Робърт Шекли, Юрий Медведев, Ярослав Вейс, Теодор Стърджън
Тип
сборник
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Фантастика
Жанр
Научна фантастика
Преводач
Живка Рудинска, Иван Жечев, Малвина Стоянова, Ана Иванова, Б. Паскалева, Боян Вълчев, Ив. Янакиева, Юри Филипов, Мадлена Буюклиева, Валентин Корнилев, Вяра Чолакова
Език, от който е преведено
английски, руски, немски, чешки
Година на превод
1983
Съставител
Светослав Славчев
Редактор
Людмила Харманджиева, Светлана Тодорова
Художник
Николай Пекарев
Художествен редактор
Христо Жаблянов
Технически редактор
Елена Млечевска
Коректор
Мария Бозева
Издател
Издателство „Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
Град на издателя
София
Година на издаване
1983
Печат
ДП „Димитър Благоев“, София
Носител
хартия
Литературна група
VI
Дадена за набор/печат
11.05.1982
Подписана за печат
25.07.1983
Излязла от печат
04.10.1983
Печатни коли
25
Издателски коли
23,32
УИК
23,57
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
23/9536822511/5647-1-83
Поръчка
52
Брой страници
400
Тираж
7 680
Подвързия
мека
Цена
2,67 лв.
С илюстрации
да
УДК
С-32, Ч-32
Съдържание
КОСМОСЪТ
Артър Кларк. Среща с медуза — преведе от английски Живка Рудинска………………………………..7
Кир Буличов. Проходът — преведе от руски Иван Жечев… 54
Айзък Азимов. Вземете клечка кибрит — преведе от английски Малвина Стоянова………………………. 150
Е р и к 3 и м о н. Мароканци, разбира се, няма — преведе от немски
Ана Иванова……………………………….. 171
ВРЕМЕТО
Дмитрий Биленкин. Принципът на неопределеността —
преведе от руски Б. Паскалева……………….. 179
Бернд Улбрих. Последната нощ — преведе от немски Боян
Вълчев……..        199
Генадий Прашкевич. Шпионин в Юрския период — преведе от руски Ив. Янакиева……………………… 236
ЧОВЕКЪТ
Игор Росоховатски. Какъв ще се завърнеш — преведе от
руски Юри Филипов…………………………… 275
Робърт Шекли. Цената на риска — преведе от английски
Малвина Стоянова……………………………. 295
Юрий М е д в е д е в. Тринадесет „Оскара“ — преведе от руски
Валентин Корнилев…………………………… 316
Ярослав Вейс. Post mortem — преведе от чешки Мадлена
Буюклиева………………………………….. 339
Тиъдор Стърджън. Вълшебниците от Ксанаду — преведе
от английски Вяра Чолакова ………………. 366
Бележки за изданието, от което е направен преводът
A. Clarke, THE BEST OF ARTHUR CLARKE, 1956—1972
Сп. „Знание—сила“, бр. 7—11/1980
SCIENCE FICTION, Moscow, Progress Publishers, 1979
DER MANN VOM ANTI, Verlag Das Neue Berlin, 1975
„Искатель“ 6/1973
Bernd Ulbrich, DER UNSICHTBARE KREIS,
Verlag Das Neue Berlin, 1977
Ген. Прашкевич, РАЗВОРОВАННОЕ ЧУДО, Западно-Сибирское
книжное издательство, Новосибирск, 1978
И. Росоховатски, КАКИМ ТЬI ВЕРНЕШСЯ, Изд. „Детская
литература“, Москва, 1971
ФАНТАСТИКА 79, Москва, „Молодая гвардия“, 1979
Jaroslav Veis, EXPERIMENT PRO TRET! PLANETU,
Mlada Fronta, Praha, 1976
13 GREAT STORIES OF SCIENCE FICTION,
Coronet Books, London, 1973
Въведено от
Rinaldo
Създадено на
Обновено на
Източници
COBISS - тираж, УДК
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени
Чужди рафтове

Корици 2