Списание „Пламъкъ“, Год. I, Кн. 7-8

Заглавие
Списание „Пламъкъ“, Год. I, Кн. 7-8
Алтернативно заглавие
Списание „Пламък“, Год. I, Кн. 7-8
Подзаглавие
Месечно списание за изкуство и култура
Издателска поредица
Списание „Пламъкъ“ №7
Други автори
Гео Милевъ, Марко Бунинъ, Н. П. Галатовъ, Николай Теодоровъ, Ясенъ Валковски, Георги Василевъ, Р. Слантовъ, Любомиръ Мицичъ, Г. М., Ст. Гендовъ
Тип
сборник
Език
български
Категория
Сборници с разнообразно съдържание
Жанр
Есеистика, , Поезия, Публицистика и журналистика
Теми
Европейска литература, Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Художник на илюстрациите
К. П., Кете Колвицъ, М. Мецгеръ, П. Слодни, Ив. Лазаровъ
Издател
сп. „Пламъкъ“
Град на издателя
София
Година на издаване
1924
Носител
хартия
Излязла от печат
септември 1924
УДК
7, 008
Съдържание
СЕПТЕМВРИЙ (поема) — Гео Милев — стр. 209
ЧЕРНИ ПЕТНА (две стихотворения) — Марко Бунин
• Съвест — стр. 223
• Земя — стр. 224
ЧУЧУЛАТА — Н. П. Галатов — стр. 225
БУРНИ ДНИ (разказ) — Николай Теодоров — стр. 229
ГОДИНАТА (стихотворение) — Ясен Валковски — стр. 233
КРИТИКА
• Светлина и свобода — Георги Василев — стр. 234
• Полицейска критика — стр. 235
• Държава и църква — Р. Слантов — стр. 236
• Луначарски и пролеткулта — Любомир Мицич — стр. 242
• Толстой — Г. М. — стр. 243
• Ернст Толлер — стр. 247
• Театрална жътва Ст. Гендов — стр. 248
• Театрални опити — Г. М. — стр. 250
• България днес — стр. 254
• Книгопис — стр. 255
Бележки
Държател: Национална библиотека ’Св. св. Кирил и Методий’, София.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2