Стефанка Абазова
Българите за жаргона, вулгаризмите и професионалната лексика

Автор
Стефанка Абазова
Заглавие
Българите за жаргона, вулгаризмите и професионалната лексика
Тип
Научен текст
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Културология
Жанр
Езикознание, Културология
Рецензент
Красимира Алексова, Ангел Ангелов
Коректор
Елка Миленкова
Оформление на корица
Антонина Георгиева
Предпечатна подготовка
Албена Абаджиева
Издател
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Град на издателя
София
Година на издаване
2020
Други полета
За издателството: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
ISBN: 978-619-7433-46-3 (мека подвързия)
ISBN: 978-619-7433-47-0 (pdf)
Носител
хартия
Печатни коли
15
Формат
60/84/16
Цена
13 лв.
ISBN
978-619-7433-46-3, 978-619-7433-47-0
Анотация
Книгата „Българите за жаргона, вулгаризмите и професионалната лексика“ е изследване на нагласите на част от българското общество към три стилистично маркирани лексикални пласта на българския език. Въз основа на анкетно проучване с 677 участници се проследява доколко според анкетираните е уместна употребата на жаргонизми, вулгаризми или професионализми в различни комуникативни ситуации, а също и как се оценяват хората, които използват такава лексика в речта си. Представени са разликите между нагласите на жителите на големите и на малките градове. Очертават се разликите между оценките на учещите и на хората, завършили образованието си. Обръща се внимание на различните оценки, които дават мъжете и жените за употребата на жаргонизми, вулгаризми и професионализми в речта на мъже и на жени, като се очертават някои сексистки нагласи и стереотипи по отношение на женското речево поведение.
Информация за автора
Стефанка Абазова е доцент по съвременен български език в Катедрата по български език във факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Чете лекции по съвременен български език и по езикова култура, водила е занятия по практически български език, по лексикология и по морфология на българския език. Публикациите
й са в областите на лексикологията и на морфологията, както и на социолингвистиката и социалната психология. В монографията си „Аорист и имперфект в българския език днес“ и в редица статии представя някои развойни тенденции в системата на българските глаголни времена; в други свои работи изследва нагласите към различни езикови явления, както и проблеми на кодификацията.
Бележки
Страници 2, 8 и 238 са празни.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Корици 2