Димитър Талев
Братята от Струга

Автор
Димитър Талев
Заглавие
Братята от Струга
Подзаглавие
Повест за Димитър Миладинов и за неговия брат Константин
Други автори
Венко Марковски (послеслов)
Тип
повест
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Българска класика: романи и повести
Теми
Нова българска литература
Редактор
Дамян Дамев
Художник
Олга Паскалева
Художествен редактор
Зоя Ботева
Технически редактор
Васил Стойнов
Коректор
Елеонора Христова
Издател
Издателство на БЗНС
Град на издателя
София
Година на издаване
1981
Адрес на издателя
1000 София, улица „Янко Забунов“ № 1
Печат
Печатница на Издателството на БЗНС 1528 София, улица 5-012
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
7.VIII.1981
Подписана за печат
14.X.1981
Излязла от печат
октомври 1981
Печатни коли
14.75
Издателски коли
12.39
УИК
12,76
Формат
32/84/108
Код / Тематичен номер
29 95361/5506-48-81
Номер
Б-3
Поръчка
503/1981
Издателски №
24/81
Тираж
60 200
Цена
1,48 лв.
УДК
886.7-32
Анотация
Изданието е посветено на 120-годишнината от гибелта на Димитър и Константин Миладинови.
Димитър Христов Миладинов, културно-просветен и книжовен деец, фолклорист. Голям патриот, с високо българско народностно съзнание. Димитър Миладинов има неоценими заслуги за културното въздигане на бащиния си край, за осъзнаването на населението и за издирване на ценни книоковни и фолклорни материали.
Константин Христов Миладинов, поет, културно-просветен и книжовен деец, фолклорист. Утвърдил се под влиянието на брат си Димитър като безкористен родолюбец, Константин Миладинов продължава братовото си дело по осъзнаване на българското население в Македонския край. Благодарение на усилията му съставеният от двамата братя сборник „Български народни песни“ вижда бял свят (Загреб, 1861). Константин Миладинов има заслуга и за укрепване на българските културни връзки, но най-голям а негова заслуга е приносът, който той има за изграждането на културното единство между източно- и западнобългарските книжовници.
Информация за автора
Димитър Талев Петров — Палисламов (1 септември 1898 — 20 октомври 1966) е изтъкнат български писател и журналист, автор на тетралогията „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“.
Съдържание
Братята от Струга — стр. 5
Песните са очите на един народ (послеслов) — Венко Марковски — стр. 231
Бележки
Физическо описание: 236 с. ; 20 см.
Забележки: 1. изд. 1962.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. Физическо описание, забележки, УДК — COBISS.
2. Информация за автора — Уикипедия.
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 2