Жан-Пол Сартр
Битие и нищо • том първи

Автор
Жан-Пол Сартр
Заглавие
Битие и нищо
Заглавие на том
том първи
Подзаглавие
Опит за феноменологическа онтология
Издателска поредица
Библиотека „Философи на XX век“
Други автори
Иванка Райнова (вкъпителна студия, бележки)
Националност
френска
Език
български
Поредност на изданието
първо (не е указано)
Категория
Философия
Преводач
Иванка Райнова
Език, от който е преведено
френски
Година на превод
1994
Редактор
Емилия Иванова
Главен редактор
Иванка Райнова
Редакционна колегия
Елена Панова, Кирил Нешев, Алексис Климов (Канада), Андре Робине (Франция), Енрико Дюсел (Мексико), Ингеборг Шюслер (Швейцария), Нанси Фрейзър (САЩ), Пол Рикьор (Франция), Рихард Висер (Германия), Ричард Рорти (САЩ), Франсоа Ларюел (Франция)
Художник
Богдан Мавродинов
Художествен редактор
Тотко Кьосемарлиев
Технически редактор
Теменужка Хаджииванова
Коректор
Цветана Георгиева
Издател
Издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1994
Печат
Печатница „Полиграфия“ — Хасково
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
27.IX.1993 г.
Подписана за печат
14.I.1994г.
Излязла от печат
февруари 1994 г.
Печатни коли
25
Издателски коли
21
Формат
32/84/108
Брой страници
400
Подвързия
твърда с обложка
Цена
без сведение за цена
ISBN
954-02-0130-6
УДК
165.62(44)141.32(44)
Съдържание
Жан-Пол Сартр — половин век по-късно — Иванка Райнова…7
Иитерпретативен превод и езиково насилие (Бележка към настоящия превод)…61
УВОД. В ТЪРСЕНЕ НА БИТИЕТО
I. Идеята за феномен…67
II. Феноменът на битието и битието на феномена…71
III. Предрефлексивното когито и битието на percipere…73
IV. Битието на percipi…82
V. Онтологичсското доказателство…86
VI. Битието в себе си…90
Първа част
ПРОБЛЕМЪТ ЗА НИЩОТО
Първа глава
Произход на отрицанието
I. Запитването..99
II. Отрицанията…103
III. Диалектичсската концепция за Нищото…111
IV. Феномснологическата концепция за        Нищото…117
V. Произход на Нищото…123
Втора глава
Заблудата
I. Заблуда и лъжа…156
II. Начините на поведение на заблуждението…166
III. "Вярата (foi)w на заблудата (mauvaise foi)…183
Втора част
БИТИЕТО-ЗА-СЕБЕ-СИ
Първа глава
Непосредствените структури на За-себе-си
I. Наличието при Себе си…191
II. Фактичността на За-себе-си…199
III. За-себе-си и Битието на Ценността…206
IV. За-себе-си и Битието на Възможностите…221
V. Моето аз и Кръговратът на Самостта…231
Втора глава
Времевостта
I. Феноменология на трите времеви измерения…235
II. Онтология на Времевостта…266
III. Изначална Времевост и психическа Времевост:
Рефлексията…292
Трета глава
Трансценденцията
I. Познанието като вид отношение между За-себе-си и В-себе-си…323
II. Определението като Отрицание…332
III. Качество и Количество, Потенциалност, Инструменталиост…341
IV. Световото време…365
V. Познанието…381
Бележки на преводача…386
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Jean-Paul Sartre
L'etre et le neant
Editions Gallimard, Paris, 1943
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Чужди рафтове

Корици 6