Вера Мутафчиева
Османска социално-икономическа история

Автор
Вера Мутафчиева
Заглавие
Османска социално-икономическа история
Подзаглавие
Изследвания
Тип
Научен текст
Език
български
Категория
История
Жанр
Историография
Редактор
Л. Йонева, Л. Лучева
Художник
Е. Станкулов
Технически редактор
Н. Николова
Коректор
Елизавета Тошева
Издател
Издателство на Българската академия на науките
Град на издателя
София
Година на издаване
1993
Печат
Печатница на Издателството на БАН / 1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 5
Други полета
Издателски данни на френски език: Vera Mutafcieva / Histoire socio-économique de L’empire Ottoman / editions de L’academie Bulgare des Sciences Sofia, 1993
Носител
хартия
Печатни коли
28,25
Издателски коли
36,61
Формат
70×100/16
Номер
941 Б
Поръчка
127
Издателски №
13433
Цена
65 лв.
ISBN
954-430-188-7
УДК
949.61, 949.7
Анотация
Сборникът е съставен от изследвания, посветени на определен проблемен кръг: социално-икономическата история на Османската империя. И предимно — на сложната аграрна структура, къде възприета, къде създадена от османците и наложена върху балканска земя. Така тези проблеми представляват неделима част от историята на Балканите за цели пет столетия, съществени и за развитието на българите от Средновековие към Ново време.
Информация за автора
Вера Петрова Мутафчиева (28 март 1929 — 9 юни 2009) е българска историчка. Тя е специалист по османистика и социално-икономическа история на България по време на Османската империя, академик на БАН (2004), доктор на историческите науки (1978), ст.н.с. I ст. (1980), с десетки научни публикации в България и чужбина. От 1961 г. публикува художествена проза — романи, повести, есета с историческа и съвременна тематика. Историческите ѝ романи са многократно преиздавани в България, преведени са на над 10 езика и са удостоени с множество български и международни награди. Авторка е на сценария на най-гледания български филм „Хан Аспарух“ (1981). Носителка е на орден „Стара планина“ I степен (1999).
Съдържание
Към читателя — стр. 5
Османска социално-икономическа история — стр. 7
Бележки
Физическо описание: 452 с. : с табл. ; 25 см.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. Физическо описание, УДК — COBISS.
2. Информация за автора — Уикипедия.
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 2