Филип Лий Ралф, Робърт Е. Лернър, Стендиш Мийчъм, Алън Т. Ууд, Ричард У. Хъл, Едуард Макнал Бърнс
Световните цивилизации. История и култура. • том 1

Автор
Филип Лий Ралф, Робърт Е. Лернър, Стендиш Мийчъм, Алън Т. Ууд, Ричард У. Хъл, Едуард Макнал Бърнс
Заглавие
Световните цивилизации. История и култура.
Заглавие на том
том 1
Подзаглавие
Зората на историята. Светът през Класическата епоха
Издателска поредица
Световните цивилизации №1
Тип
Историография
Националност
английска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
История
Преводач
Владимир Атанасов
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
1998
Редактор
Илия Илиев
Коректор
Анели Векилска
Оформление на корица
Веселин Павлов
Предпечатна подготовка
„Абанос“ ООД, София
Издател
„Абагар Паблишинг“ ООД
Град на издателя
София
Година на издаване
1998
Адрес на издателя
София
Печат
„Полипринт“ ЕАД, Враца
Носител
хартия
Подвързия
мека
Цена
12000.00 лв.
С илюстрации
да
ISBN
954-584-229-6 (т.1)
УДК
930.85
Анотация
Някога Джордж Оруел отбеляза, че „да се осъвременява миналото е цяла професия“. Резкият напредък на историческата наука хвърли нова светлина върху старите проблеми и извади на преден план теми, които историците почти бяха пренебрегнали. Положихме много усилия, за да осъвременим настоящето, девето издание на _Световните цивилизации_. Но все пак винаги сме работили в рамката на творческите принципи, завещани ни от Е. М. Бърнс — принципи, които допринесоха тази книга да стане „класически учебник“. Ние предлагаме история на цивилизациите разгърнат разказ за това, как хората са организирали живота си в отговор на променливата среда и постоянните си нужди. Допълваме повествувателните пасажи с размишления за идеите и обществените институции и широко използваме илюстративния материал. Опитахме се да избегнем тона на безпристрастната истина, защото не вярваме, че такава съществува. Горещото ни желание е да покажем, че „историята на първите години“ може да бъде източник на интелектуално преживяване и дори наслада.
Съдържание
ПРЕДГОВОР        … 11
ПЪРВА ЧАСТ
ЗОРАТА НА ИСТОРИЯТА
ГЛАВА 1 В САМОТО НАЧАЛО… 19
Природата на историята… 19
Всичко започва от Африка… 21
От Homo erectus към Homo sapiens … 23
Изкуството и поминъкът на първите хора… 26
Произход на хранителното производство… 27
Възникването на селата, търговията и войната… 31
Раждането на цивилизациите в Западна Азия… 36
ГЛАВА 2 ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА МЕСОПОТАМИЯ… 42
Древен Шумер: Светът на първите градове… 43
Събитията във Вавилон… 49
Епизодът с каситите и хетите… 54
Мощта на асирийците… 57
Новото възраждане на Вавилон… 60
Наследството на Месопотамия… 63
ГЛАВА 3 ЕГИПЕТСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ… 66
Политическа история при фараоните… 67
Египетската религия… 71
Интелектуални постижения в Египет… 74
Великолепието на египетското изкуство… 76
Обществен и икономически живот… 80
Постиженията на Египет… 83
Нубийската цивилизация… 84
Християнското царство Етиопия…86
ГЛАВА 4 ЕВРЕЙСКАТА И РАННИТЕ ГРЪЦКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ… 90
Началото на еврейството… 90
История на политически надежди и отчаяние… 92
Развитието на еврейската религия… 95
Еврейските закони и литература… 99
Размахът на еврейското влияние… 103
Минойската и Микенската цивилизация… 103
ГЛАВА 5 ДРЕВНАТА ИНДИЙСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ… 114
Основите на индийските цивилизации… 116
Интелектуалният и религиозният принос на Ведическата епоха… 124
Първата индийска империя… 134
ГЛАВА 6 ДРЕВНАТА КИТАЙСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ… 141
Етапът на изграждането… 143
Династията Чжъу: класическата епоха на Китай (ок. 1100–256 г. пр. Хр.)… 148
ВТОРА ЧАСТ
СВЕТЪТ ПРЕЗ КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХА
ГЛАВА 7 ГРЪЦКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ… 172
Гърция през тъмните векове… 172
Появата на градовете-държави… 176
Въоръженият лагер Спарта… 179
Политическото партньорство в Атина… 181
Войната с Персия и Пелопонеската война… 184
Мъжете и жените във всекидневния живот на древна Атина… 188
Философията на древна Гърция… 192
Литература и изкуство… 201
Гръцките постижения… 209
ГЛАВА 8 ЕЛИНИСТИЧНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ… 212
Персийската империя… 213
Филип Македонски и Александър Велики… 219
Политически и икономически тенденции… 222
Елинистичната култура: философия и религия… 227
Елинистичната култура: литература и изкуство… 231
Първата велика епоха на науката… 235
Равносметката… 237
ГЛАВА 9 РИМСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ… 240
Древна Италия и римската монархия… 241
Ранната република… 244
Съдбовните войни с Картаген… 247
Социалните борби в периода на късната република… 252
Рим става по-изискан… 255
Принципатът или ранната империя (27 г. пр. Хр.-180 г. сл. Хр.)… 258
Културата и животът в епохата на принципата… 261
Римското право… 269
Кризата през 3 в. (180–284 г. сл. Хр.)… 270
Причини за упадъка на Рим… 272
Римското наследство… 274
ГЛАВА 10 ХРИСТИЯНСТВОТО И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА РИМСКИЯ СВЯТ… 278
Реорганизираната империя… 279
Появата и триумфът на християнството… 283
Новите черти на християнството… 288
Германските нашествия и падането на Западната Римска империя… 296
Формирането на западната християнска философия… 300
Източната Римска империя и Западът… 306
ГЛАВА 11 АЗИЯ И АФРИКА В ПРЕХОД (ок. 200 г. пр. Хр.-900 г. сл. Хр.)… 313
Разцветът на Индийската цивилизация… 314
Териториално, политическо и културно развитие на Китай… 329
Древната японска цивилизация… 356Основаване на цивилизации в Африка на юг от Сахара… 365
ИНДЕКС НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ… 374
Бележки
Страници 8,10 и 384 са празни
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham,
Alan T. Wood, Richard W. Hull, Edward McNall Bums
WORLD CIVILIZATIONS
Their history and their culture
volume 1/Ninth edition
Copyright © 1997,1991,1986, 1982, 1974,1969,1958,1955
by W. W. Norton & Company, Inc.
Въведено от
analda
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2