Българската комунистическа партия

Заглавие
Българската комунистическа партия
Подзаглавие
Исторически справочник
Други автори
Борис Боев, Петко Боев, Дечо Добринов, Ставри Георгиев, Андрей Данов, Златко Златев, Мито Исусов, Христо Кьосев, Владимир Мигев, Трендафил Митев, Георги Мишков, Георги Наумов, Филип Панайотов, Костадин Петров, Милен Семков, Димитър Сирков, Стоян Танев, Крумка Шарова
Тип
справочник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Второ преработено и допълнено издание
Категория
История
Жанр
Справочник
Съставител
Георги Мишков, Христо Кьосев
Редактор
Георги Мишков, Христо Кьосев
Редактор на издателството
Здравка Караиванова
Художник
Марин Михайлов
Художествен редактор
Тотю Данов
Технически редактор
Ронка Кръстанова
Рецензент
ст. н. с. Димитър Димитров
Коректор
Светлана Девенска
Издател
Партиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1988
Адрес на издателя
София, бул. „В. И. Ленин“ № 47
Печат
ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ № 2
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
19. XI. 1987 г.
Подписана за печат
18. IV. 1988 г.
Излязла от печат
май 1987 г.
Печатни коли
24,50
Издателски коли
20,58
УИК
17,90
Формат
84/108/32
Код / Тематичен номер
22/9531372511/0107-17-88
Издателски №
8100
Брой страници
392
Тираж
26110
Подвързия
твърда
Цена
2.71 лв
УДК
3КБ.70(035)
Анотация
Историческият път на Българската комунистическа партия преминава през величави победи и драматични стълкновения. В продължение на десетилетия първостроителите на партията водят българската работническа класа, трудовите маси към тържеството на социализма. В години на мир и в тежки времена на военни конфликти, в условията на постепенно, органично социално развитие и в остри революционни сблъсъци, легално или нелегално партията си остава авангардът на пролетариата, силата, сплотяваща отрудените и експлоатираните хора в борбата за хляб и правдини, за свобода и щастие.
Бележки
1. издание от 1971 г. със заглавие „БКП: Справочник 1891-1971“
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2