Херодот
История • част първа

Автор
Херодот
Заглавие
История
Заглавие на том
част първа
Издателска поредица
Световно историческо наследство
Други автори
Богдан Богданов (предговор)
Националност
старогръцка
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
История
Преводач
Петър Димитров
Език, от който е преведено
старогръцки
Година на превод
1986
Редактор
Георги Михайлов
Редакционна колегия
Александър Фол, Анна Николова, Богдан Богданов, Бора Беливанова, Васил Гюзелев, Василка Тъпкова-Заимова, Вера Мутафчиева, Георги Михайлов, Илчо Димитров, Йордан Пеев, Крумка Шарова, Маргарита Тачева, Христо Данов
Художник
Буян Филчев, Николай Александров
Художествен редактор
Виктор Паунов
Технически редактор
Владимир Бояджийски
Рецензент
Александър Фол, Богдан Богданов
Коректор
Таня Пунева
Издател
Държавно издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1986
Печат
ДП „Александър Пъшев“ — Плевен
Други полета
На обложката: антична скулптура от Древна Гърция.
Специализирана редколегия „Древни историци“: Богдан Богданов, Бора Беливанова, Георги Михайлов, Маргарита Тачева, Христо Данов.
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
14.VII.1986 г.
Подписана за печат
15.XI.1986 г.
Излязла от печат
ноември 1986 г.
Печатни коли
16,75
Издателски коли
16,75
УИК
18,13
Формат
60/90/16
Код / Тематичен номер
02/9531472411/0610-11-86
Номер
931/939
Издателски №
29058
Брой страници
268
Подвързия
твърда с обложка
Цена
3,37 лв.
УДК
938
Анотация
Съчинението на Херодот „История“ е разделено на девет книги от александрийските граматици, които са се ръководили от митологичното виждане за съществуването на девет музи.
В настоящото издание, обособено като част първа от „История“ на Херодот, са включени първите три книги от съчинението, придружени от научен коментар и бележки. Предстои издаването и на останалите шест книги, оформени в част втора.

„Крез разказвал, а кладата била вече запалена, краищата й горели. Кир чул от преводачите какво разказал Крез и променил намерението си. Съобразил, че и той самият е човек, а хвърля в огъня жив друг човек като него, по благосъстояние не по-долу, и страх го обзел. Побоял се от възмездие, направил сметка, че в людските работи няма нищо сигурно, и заповядал да потушат колкото се може по-бързо разгорелия се огън и да свалят долу Крез и тия, дето били с него. Но кол колкото и да се опитвали, не могли вече да спрат огъня.
… Крез призовавал със сълзи на очи бога, когато отведнъж от ясното и спокойно небе се стекли облаци, разразила се буря, рукнал пороен дъжд и кладата угаснала. Така Кир се уверил, че Крез бил любимец на боговете и доблестен мъж.“
Херодот, История I, 86-87
Съдържание
Историкът и писателят Херодот (Б.Богданов)…7
Книга първа…27
… Увод…29
… Историята на Крез…31
… Историята на Кир…54
Книга втора…105
… Историята на Камбис…107
Книга трета…169
… Идването на Дарий. Персите в Самос…195
Показалец на имената…245
Мерки и теглилки, използвани от Хердот…267
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Herodoti Historiae ed. C. Hude, V. I
Oxford University Press, 1908

Herodote, Histoires
"Les belles lettres", Paris, 1925-34
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Чужди рафтове

Корици 5