Клинична имунология

Заглавие
Клинична имунология
Подзаглавие
Ръководство за студенти и специализанти
Други автори
Елисавета Наумова, Искра Алтънкова, Анастасия Петрова Михайлова, Йордан Николов Стоичков, Красимир Василев Николов, Константин Йорданов Стоичков, Марта Петрова Балева, Милена Иванова Иванова, Калина Лазарова Пенкова, Доброслав Станимиров Кюркчиев, Снежина Михайлова Михайлова
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ преработено
Категория
Учебна литература
Жанр
Учебник, Биология, биофизика, биохимия, Медицина
Коректор
Стоянка Душева
Компютърна обработка
Даниела Иванова Маринова
Предпечатна подготовка
Мариана Христова
Издател
Издателство „Лице“
Град на издателя
София
Година на издаване
2008
Други полета
Първото издание е 2001 г. от издателство на СУБ.
Книгоиздател: Павел Славянски
Носител
хартия
Печатни коли
16
Формат
16/60/90
Брой страници
256
Подвързия
мека
Цена
без сведение
С илюстрации
да
ISBN
978-954-9426-21-2
УДК
616-097(075.8)
Анотация
Ръководството съдържа кратко изложение на основите на клиничната имунология, предложени в логичен и достъпен за усвояване начин. Първата глава разглежда сбито съвременното знание за основните компоненти на имуннага система, а втората — функционалните особености на различните имунни отговори, които осигуряват имуината хомеосгаза на организма. Главата за имунологичните лаборатории тестове прави преглед на общоприетите и прилагани у нас методи за изследване на естествената имунна резистеитност, хуморалните и клетъчните имунни феномени, както и изследване на HLA системата. Характеризирането, механизмите и диагностиката на вродените и придобитите имунодефицитни болести са обект на четвърта глава. Болестите, свързани с аберантен имунен отговор, са съответно групирани в отделни глави: автоимунитет, реакции на свръхчувствителност, туморна имунология, трансплантационна имунология. Глава 10 е посветена на едно ново направление в медицината, т.нар. регенеративна медицина.

Настоящото второ издание е актуализирано с непрекъснато нарастващия поток ог имунологична информация и е съобразено с всички коментари и препоръки от читателите. Насочено е към студенти по медицина, биология и специализиращи лекари. То би представлявало интерес и за практикуващи вече лекари като кратък самообразователен справочник. Несъмнено съдържанието на тази книга отговаря на структурата на сегашното състояние на науката и на конкретната учебна програма. Това предполага своевременното й актуализиране в бъдеще. Ние приветстваме всички коментари и препоръки относно структурата и съдържанието на книгата.
Съдържание
Предговор . . . 7
Съдържание . . . 9
I. Имунна система . . . 17
II. Имунен отговор . . . 55
III. Лабораторни методи за изследване на имунния отговор . . . 78
IV.Имунодефицитни болести . . . 113
V. Инфекциозен имунитет . . . 149
VI. Автоимунитет и автоимунни болести . . . 155
VII. Реакции на свръхчувствителност и клиничните им прояви . . . 178
VIII. Трансплантационна имунология . . . 193
IX. Туморна имунология и имунотерапия . . . 224
X. Стволови клетки и регенеративна медицина . . . 244
Приложения . . . 249
Въведено от
Silverkata
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 4