Р. Словцовъ
Сулейманъ Великолепний • Достоевски • Пастьоръ

Автор
Р. Словцовъ
Заглавие
Сулейманъ Великолепний, Достоевски, Пастьоръ
Алтернативно заглавие
Сюлейман Великолепни, Достоевски, Пастьор
Издателска поредица
Библиотека „Малки романъ-биографии“
Подпоредица
Год. I №7
Тип
Сборник
Език
български
Категория
Биографии и автобиографии
Жанр
Биография
Теми
Европейска литература, Реализъм, „Вечни образи“ и знаменити личности
Преводач
Крумъ Йордановъ
Издател
Книгоиздателство и печатница „Древна България“
Град на издателя
София
Година на издаване
1938 (не е указана)
Адрес на издателя
ул. „Гурко“ 32
Печат
Книгоиздателство и печатница „Древна България“
Други полета
За изданието: Разрешена отъ Министерството на Народното Просвѣщение съ писмо No 3363 отъ 30. IX. 1936 година.
Уредник на библиотеката: Алекс. Карапетровъ.
Носител
хартия
Брой страници
32
Подвързия
меки
Цена
8 лв.
УДК
882-312.6
Съдържание
Сюлейман Великолепни — стр. 3
Достоевски — стр. 12
Пастьор — стр. 23
Бележки
Физическо описание: 32 с. ; 18 см.
Страница 2 е празна.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканове: mitashki_mitko.

Физическо описание, УДК, година на издаване — COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2