Р. Словцовъ
Неронъ • Макиавели • Цезаръ Боржиа

Автор
Р. Словцовъ
Заглавие
Неронъ, Макиавели, Цезаръ Боржиа
Алтернативно заглавие
Нерон, Макиавели, Цезар Борджия
Издателска поредица
Библиотека „Малки романъ-биографии“
Подпоредица
Год. I №8
Тип
сборник
Език
български
Категория
Биографии и автобиографии
Жанр
Биография
Теми
Европейска литература, Реализъм, „Вечни образи“ и знаменити личности
Преводач
Крумъ Йордановъ
Издател
Книгоиздателство и печатница „Древна България“
Град на издателя
София
Година на издаване
1938 (не е указана)
Адрес на издателя
ул. „Гурко“ 32
Печат
Книгоиздателство и печатница „Древна България“
Други полета
За изданието: Разрешена отъ Министерството на Народното Просвѣщение съ писмо No 3363 отъ 30. IX. 1936 година.
Уредник на библиотеката: Алекс. Карапетровъ.
Носител
хартия
Брой страници
30
Подвързия
мека
Цена
8 лв.
УДК
882-312.6
Съдържание
Нерон — стр. 3
Макиавели — стр. 12
Цезар Борджия — стр. 21
Бележки
Физическо описание: 30 с. ; 18 см.
Страница 2 е празна.
Въведено от
Karel
Завършено от
mitashki_mitko
Създадено на
Обновено на
Източници
Физическо описание, УДК, година на издаване — COBISS.
Сканове: mitashki_mitko.
Връзки в Мрежата
Библиотеки
Промени

Корици 3