Клинична вирусология

Заглавие
Клинична вирусология
Подзаглавие
Учебник за студенти по медицина, стоматология и биология
Други автори
Емил Георгиев Александров, Дора Емилова Александрова, Нина Любенова Гачева, Петя Динкова Генова, Павел Иванов Драганов, Лилия Иванова Иванова, Божин Димитров Камаринчев, Мира Стефанова Кожухарова, Радка Тодорова Комитова, Нели Стоянова Корсун, Росица Йотова Коцева, Татяна Петрова Червенякова, Златко Николов Кълвачев, Борис Борисов Лосев, Атанас Христов Мангъров, Асен Славчев Михайлов, Замфира Георгиева Михнева, Зорница Валентинова Младенова, Слава Стефанова Павлова-Илчева, Мая Рашева Рашкова, Магдалена Богданова Теохарова, Павел Богданов Теохаров, Солдано Ферроне, Татяна Иванова Хаджиолова, Стефан Георгиев Дундаров (увод)
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Образование
Жанр
Биология, биофизика, биохимия, Учебна литература, Учебник
Редактор
д-р Мая Бъчварова
Редакционна колегия
Стефан Георгиев Дундаров, Даниела Любенова Дундарова, Радка Младенова Аргирова, Веселин Колев Русев
Технически редактор
Пенка Томова
Предпечатна подготовка
„Мултипринт“ ЕООД — София
Издател
Медицина и физкултура ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2006
Печат
„Мултипринт“ ЕООД — София
Други полета
Учебникът е одобрен от МОН с протокол 56/06.01.2006 г.
Носител
хартия
Литературна група
4
Издателски №
11561
Брой страници
336
Подвързия
мека
Цена
без сведение
С илюстрации
да
ISBN
954-420-253-6, 978-954-420-253-8
УДК
616.988(075.8), 578(075.8)
Съдържание
Авторски колектив . . . 5
Съдържание . . . 7
1. Увод . . . 9
2. Някои важни моменти в развитието на световната и българската вирусология . . . 11
Обща вирусология . . . 15
. . . 3. Класификация на вирусите . . . 15
. . . 4. Специфични свойства на вирусите . . . 19
. . . 5. Етапи на репликацията на вирусите . . . 27
. . . 6. Биологични модели, използвани в експерименталната вирусология . . . 36
. . . 7. Епидемиология на вирусните инфекции . . . 40
. . . 8. Патогенеза на вирусните инфекции . . . 51
. . . 9. Диагностика на вирусните инфекции у нас . . . 59
. . . 10. Противовирусен имунитет . . . 66
. . . 11. Имунологични препарати — ваксини, имуноглобулини, интерферони . . . 72
. . . 12. Терапия на вирусните заболявания . . . 79
Частна вирусология . . . 109
. . . 13. Пикорнавируси (Picornaviridae) . . . 109
. . . 14. Калицивируси (Caliciviridae) . . . 117
. . . 15. Реовируси (Reoviridae) . . . 120
. . . 16. Тогавируси (Togaviridae) . . . 126
. . . 17. Флавивируси (Flaviviridae) . . . 132
. . . 18. Буниавируси (Bunyaviridae) . . . 137
. . . 19. Аренавируси (Arenaviridae) . . . 139
. . . 20. Коронавируси (Coronaviridae) . . . 142
. . . 21. Ретровируси (Retroviridae). Вирус на човешкия имунен дифицит (HIV) . . . 145
. . . 22. Рабдовируси (Rhabdoviridae) . . . 151
. . . 23. Ортомиксовируси (Orttiomyxoviridae) . . . 154
. . . 24. Парамиксовируси (Paramyxoviridae) . . . 158
. . . 25. Филовируси (Filoviridae) . . . 170
. . . 26. Астровируси (Astroviridae) . . . 174
. . . ДНК вируси . . . 175
. . . 27. Парвовируси (Parvoviridae). Парвовирус В19 . . . 175
. . . 28. Човешки папиломни вируси . . . 179
. . . 29. Човешки полиомни вируси . . . 184
. . . 30. Аденовируси (Adenoviridae) . . . 189
. . . 31. Херпесни вируси (Herpesviridae) . . . 192
. . . 32. Поксвируси (Poxviridae) . . . 197
Клинична вирусология . . . 203
. . . 33. Респираторни вирусни заболявания . . . 203
. . . 34. Гастроинтестинални вирусни заболявания . . . 208
. . . 35. Хепатитни вируси и хепатити . . . 214
. . . 36. Вирусни заболявания на сърцето и мускулите . . . 233
. . . 37. Вирусни заболявания в стоматологията . . . 238
. . . 38. Вирусни заболявания в оториноларингологията . . . 248
. . . 39. Вирусни заболявания на очите . . . 250
. . . 40. Вирусни заболявания на кожата и лигавиците . . . 256
. . . 41. Вирусни заболявания в акушерството и гинекологията . . . 267
. . . 42. Вирусни инфекции на отделителната система . . . 279
. . . 43. Синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) . . . 283
. . . 44. Вирусни заболявания при трансплантирани и имунодефицитни пациенти . . . 287
. . . 45. Хеморагични трески . . . 294
. . . 46. Вирусни заболявания в неврологията . . . 297
. . . 47. Хламидии и хламидиози . . . 305
. . . 48. Рикетсии и рикетсиози . . . 315
. . . 49. Трансмисивни спонгиоформени енцефалопатии . . . 323
. . . 50. Синдром на хроничната умора . . . 326
. . . 51. Санитарна вирусология . . . 328
. . . 52. Клинични синдроми и заболявания и техните причинители . . . 331
Използвана литература . . . 335
Въведено от
Silverkata
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Книжарници

Корици 4