Б. Н. ПОПОМАРЬОВ (ръководител), М. С. ВОЛИН, В. С. ЗАЙЦЕВ, И. И. МИНЦ, А. Д. ПЕДОСОВ, В. И. ПОПОВ, Л. А. СЛЕПОВ, А. И. СОБОЛЕВ, К. И. СУ БОРОВ, Б. С. ТЕЛПУХОВСКИ
ИСТОРИЯ НА. КОМУНИСТИЧЕСКАТА. ПАРТИЯ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

Автор
Б. Н. ПОПОМАРЬОВ (ръководител), М. С. ВОЛИН, В. С. ЗАЙЦЕВ, И. И. МИНЦ, А. Д. ПЕДОСОВ, В. И. ПОПОВ, Л. А. СЛЕПОВ, А. И. СОБОЛЕВ, К. И. СУ БОРОВ, Б. С. ТЕЛПУХОВСКИ
Заглавие
ИСТОРИЯ НА. КОМУНИСТИЧЕСКАТА. ПАРТИЯ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ
Националност
Руска
Език
български
Поредност на изданието
ПЕТО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ
Категория
История
Жанр
Учебник
Език, от който е преведено
Руски
Редактор
Надя Узунова
Художник
Варя Узунова.
Художествен редактор
Тотю Данов.
Технически редактор
Сашо Георгиев.
Коректор
Емилия Кръстева
Издател
Партиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1978
Адрес на издателя
бул. „В. И. Ленин“ № 47
Печат
ПК „Д. Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ № 2
Други полета
За основа на глави X, ХГ и XIV от учебника послужиха
материалите на докторите на историческите науки,
професорите И. М. ВОЛKОB, А.П. КУЧКИН,
А. А. ТИМОФЕЕВСКИ) и на академик В.М. ХВОСТОВ)
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
27. IV.- 1978 г.
Подписана за печат
13. X. 1978 г.
Излязла от печат
м. октомври
Печатни коли
8,50
Издателски коли
57,54
Формат
84×108/32
Издателски №
6013
Брой страници
1096
Тираж
15110
Подвързия
твърда
Цена
3,47 лв
Анотация
Комунистическата партия иа Съветския съюз, основана и възпитана от великия Ленин, измина исторически път, равен на който не познава никоя друга политическа партия в света. Това е път на героична борба, на тежки изпитания и световно исторически победи на работническата класа, победи па социализма и комунизма.
В кран на XIX и началото на XX век партията излезе на историческата арена и смело поведе работническата класа и селяните на бой против царското самодържавие и руския капитализъм. Това беше борба и против световния империализъм. Русия стана център на световното революционно движение. Като въоръжи работническата класа и основните маси на трудещите се селяни в Русия с идеите на марксизма-ленинизма, партията осигури победата на народа над царизма и буржоазията.
Започнала с малките марксистки кръжоци, които действуваха в работническото движение в Русия от 80-те години на XIX в., партията се превърна във велика сила, ръководеща една могъща социалистическа държава, тясно свързана е народа. В началото на 1978 г. в нейните редове влизаха около 16 милиона и 360 хиляди ко­мунисти, сплотени от идеите на марксизма-ленинизма.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
ИСТОРИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Изд. 5-е; доп.
М., Политиздат, 1978, 792 с.
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017

Корици 2