АНДРЕЙ ДАНЧЕВ, МАЙКЪЛ ХОЛМАН, ЕКАТЕРИНА ДИМОВА, МИЛЕНА ЧАВОВА
АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС И ИЗГОВОР НА ИМЕНАТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Автор
АНДРЕЙ ДАНЧЕВ, МАЙКЪЛ ХОЛМАН, ЕКАТЕРИНА ДИМОВА, МИЛЕНА ЧАВОВА
Заглавие
АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС И ИЗГОВОР НА ИМЕНАТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Издателска поредица
ПОРЕДИЦА „ИЗКУСТВОТО НА ПРЕВОДА“
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо издание
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Речник
Редактор
Елка Тодева, Владко Мурдаров
Редакционна колегия
АННА ЛИЛОВА, ЦВЕТАН ПЕТКОВ, ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ, АНДРЕЙ ДАНЧЕВ, МАЛИНА ИВАНОВА, СТОЯНКА СЕРБЕЗОВА
Художник
Кремена Филчева
Художествен редактор
Тотко Кьосемарлиев
Технически редактор
Райна Евтимова.
Рецензент
Цветан Петков, Христо Стаменов.
Коректор
Райна Зимбилева
Издател
ДИ „Наука и изкуство“ .
Град на издателя
София
Година на издаване
1989
Печат
ДП „Г. Димитров“ София
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
14.Х.1989 г.
Подписана за печат
17.X. 1989 г
Излязла от печат
ноември 1989 г.
Печатни коли
18,00
Издателски коли
11,66
УИК
20,11
Формат
70/100/32
Код / Тематичен номер
02/95351 75431/5014—33—89.
Издателски №
28828
Брой страници
288
Тираж
10103
Подвързия
твърда
Цена
2.87 лв.
Анотация
Речникът съдържа около 15 000 български лични, географски и др. собствени имена, транслитерирани и транкрибирани фонетично на английски език. Освен по- типични български имена, включени са и редица чужди имена, които са свързани с българската история или но¬сителите на които са български граждани. Принципите за предаване на българските имена на английски език са разгледани подробно в уводната част. Подходът е съобразен както с общата теория за междуезиковото предаване на собствени имена, така и със съществуващата у нас и в чужбина практика. Уводната част е написана на английски език, така че да може да се ползва и от английски говорещи чужденци, които не владеят българския език, но дадено е и обширно българско резюме. Речникът е предназначен за широк кръг потребители — преводачи, научни работници, учащи се и всички, които работят в сферата на българо-английските контакти в най-различни области.
This dictionary contains the English transliteration and phonetic transcription of some fifteen thousand Bulgarian names of persons, places, institutions, etc. In addition to typically Bulgarian names, the dictionary also includes a fair number of etymologically non-Bulgarian names that are (I) either connected with Bulgarian history and are, therefore, often mentioned in Bulgarian contexts, or (2) whose bearers are Bulgarian citizens.
As the dictionary is concerned specifically with rendering Bulgarian names in the medium of English, the system of spelling correspondences adopted differs slightly from the various universal systems for the conversion of Cyrillic into Latin script. The principles governing the selection of English forms to render Bulgarian names are reviewed in detail in the introductory section. Although the dictionary makes no claim to be comprehensive, the criteria for selection be¬ing largely empirical and dependent on the personal judgement of the compilers, it is hoped that it will facilitate all forms of written and oral communication in situations of Bulgarian-English language contact.
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017

Корици 2