Отглеждане и възпитание на малкото дете

Записът е непълен. (Липсва страница 254 (ventcis))

Заглавие
Отглеждане и възпитание на малкото дете
Други автори
Анастасия Петрова Атанасова, Любомир Кирилов Божков, Величко Александров Гатев, Линка Жак Исаева, Зора Петрова Кочкова-Цафарова, Мариана Ценова Маринова, Райна Драгошинова Съртмаджиева, Милчо Арахангелов Цонев
Националност
Българска
Език
Български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Грижи за детето

Редактор
д-р Мая Бъчварова
Художник
Красимира Коцева
Художествен редактор
Димко Димчев
Технически редактор
Иван Димитров
Рецензент
проф. д-р Шимон Ниньо, проф. д-р Христо Михов
Коректор
Вера Димулска

Издател
Държавно издателство „Медицина и физкултура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1981
Адрес на издателя
пл. Славейков 11
Печатница
Държавна печатница „Д. Благоев“
Други полета
Под редакцията на ст.н.с. I ст. д-р Величко Гатев. д.м.н.
с/о Jus autor, Sofia

Носител
хартия
Литературна група
III-3
Дадена за набор/печат
28. VI. 1981 г.
Подписана за печат
23. IX. 1981 г.
Излязла от печат
30. X. 1981 г.
Печатни коли
18
Издателски коли
18
УИК
18,68
Формат
60×90/16
Код / Тематичен номер
06 95335/4506-34-81
Номер
61/023
Издателски №
7946
Брой страници
256
Тираж
40110
Подвързия
мека
Цена
2,52 лв
С илюстрации
да


Анотация
В книгата са разгледани въпросите за развитието, отглеждането
и възпитанието на малкото дете (от раждането до 3-годишна възраст).
Особено внимание е отделено на детското хранене и
приготвянето на детските храни, индивидуализираното
прилагане на хигиенните мероприятия, закаляването,
физкултурата и активното възпитание на децата чрез радост.
Описани са и най-честите заболявания и манипулациите,
които се налага да се извършват при малкото дете.
Книгата е написана от сътрудници на Научния институт
по педиатрия в София и е предназначена преди всичко
за родителите, които искат да отглеждат децата си
с повече знания и умение. Тя може да се ползува и
от всички, които се занимават с проблемите на отглеждането и възпитанието на децата.
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор


Глава първа. Развитие и възпитание — В. Гатев 7

Периоди на детската възраст 8
Период на вътреутробното развитие 8
Период на новороденото 8
Период на кърмаческата възраст 9
Период на ранната (яслената) детска възраст 9

Физическо развитие 10
Тегло 10
Ръст 12
Глава 13
Зъби 14
Гръден кош 14

Функционално развитие 15
Дишане 15
Кръвообращение и кръв 15
Храносмилане 16
Отделителни функции 17
Функции на кожата 17
Температура на тялото 18
Движения 18
Сетивни функции 19
Висша нервна дейност 20

Психическо развитие и възпитание — Р. Драгошинова 21
Мозък и психика 21
Характеристика на психическото развитие 22
Има ли значение наследствеността 25
Без социалната среда няма психическо развитие 25
Решаваща роля има възпитанието 26
Кои са условията за правилно възпитание 28
Родителският авторитет 31
Нужни са еднакви изисквания 32


Глава втора. Хранене — М. Маринова 33

Хранителни вещества 34
Белтъчини 34
Мазнини 34
Въглехидрати 35
Минерални вещества и вода 35
Витамини 36
Енергетични нужди 38

Хранителни продукти 37
Мляко — 3. Кочкова 38
Млечни произведения — М. Маринова 41
Месо и месни произведения 41
Риба 42
Яйца 42
Краве масло и олио 42
Хляб и тестени произведения        42
Захар и захарни изделия 43
Варива и ядки 43
Зеленчуци 43
Плодове н плодови сокове 44
Готови детски храни 44
Детската кухня — ценен помощник па майката — 3. Кочкова 45


Глава трета. Хигиена и профилактика — Л. Исаева 48

Чистотата и детското здраве 49
Шумът и детето 51
Закаляване 51
Физкултурата е полезна от най-ранна възраст — И. Гатев 52 Имунизации — Л. Божков 53


Четвърта глава. Преди да се роди детето 54

Бременната и нейният плод — Б. Божков 57
От какво могат да бъдат увредени зародишът и плодът 59
Грижи за психиката на бременната — А. Атанасова 60
Подготовка за посрещане на детето — Л. Исаева 61


Глава пета. Отглеждане на новороденото дете 65

Анатомо-физиологични особености па новородено В. Гатев 65
Хранене на новороденото — 3. Кочкова 67

Първо кърмене 67
Кърмене в родилния дом 67
Кърмене след първата седмица 68
Необходимото количество кърма 71
Дневният ви режим при кърмене 74
Ако имате излишна кърма 75
Бебето след кърмене 76
Оригвания и повръщания 77
Майката след кърмене 78
Кърмите ли правилно бебето 78
Затруднения при кърменето 79
Биберон-залъгалка 82
Какво не трябва да забравяте при кърмене па новороденото 83
Профилактика на рахита 83
Кога ще дохранвате бебето (смесено хранене) 83
Кога ще храните детето изкуствено 84
Изисквания при смесеното и изкуственото хранене 85

Хигиена иа новороденото — Л. Исаева 87
Банята на детето 87
Да повиваме ли бебето 89
Първата разходка 91
Хигиенен режим на стаята 91

Психическо развитие и възпитание на новороденото — Р. Драгошинова 92
Има ли психика новороденото 92
Движенията на новороденото 92
Първи усещания 93
Първата усмивка 93
Как да предпазим новороденото от лоши навици 94

……………………………………………………………….

Плачът 215

Най-чести заболявате на малкото дете 216
Заболявалия на дихателната система 216
Заболяване на храносмилателната система 221
Глисти 226
Сърдечни пороци и сърдечни шумове 228
Неврози 228
Крипторхизъм 230
Рахит 230
Обриви 231
Инфекциозни заболявания 232
Отравяния и изгаряния 236

Най-чести манипулации при малкото дете 238


Глави дванадесета. Грижи на държавата и обществото за отглеждане на малкото дете — М. Цонев 243


Списък на детските храни, приготовлението на които е описано в книгата 250
Бележки
Авторски колектив

Атанасова, Анастасия Петрова — ст.н.с., к.п.н., секция по психология и възпитание при ОРОВД — НИП на МА

Божков, Любомир Кирилов — педиатър при НИП на МА

Гатев, Величко Александров — ст.н.с. I ст., д.м.н., зав. ОРОВД зам.-директор на НИП на МА

Исаева, Линка Жак — ст.н.с., к.м.н., секция по хигиена и хранене при ОРОВД — НИП на МА

Кочкова-Цафарова, Зора Петрова — ст.н.с., к.м.н., секция по хигиена и хранене при ОРОВД — НИП на МА

Маринова, Мариана Ценова — н.с., секция по хигиена и хранене при ОРОВД — НИП на МА

Съртмаджиева, Райна Драгошинова — н.с., к.п.н., зав. секция по психология и възпитание при ОРОВД — НИП на МА

Цонев, Милчо Арахангелов — ст.н.с. I ст., д.м.н. — НИП на МА

Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на

Източници
Сканиране: dao 2017
Промени
...

Корици 2