Колектив
Английско-български, българо-английски търговско-икономически речник

Автор
Колектив
Заглавие
Английско-български, българо-английски търговско-икономически речник
Тип
речник
Националност
Българска
Език
български, английски
Поредност на изданието
първо
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Енциклопедии и речници, Речник
Теми
Английски език, Бизнес
Редактор
Искра Петрова-Вътева
Художник
Лиляна Радева
Издател
Издателска фирма „Вега-3“
Град на издателя
Велико Търново
Година на издаване
1991
Печат
ДФ „Абагар“
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
18.02.1991 г.
Подписана за печат
18.03.1991 г.
Излязла от печат
15.04.1991 г.
Печатни коли
16
Издателски коли
13,44
Формат
32/84×108
Брой страници
256
Подвързия
мека
Цена
26,50 лв.
УДК
33(038.1)=20=867
Анотация
Настоящият речник систематизира съвременната практическа фразеология на общоиконо- мическата и търговска терминология. Предназначен е за бизнесмени, икономисти, специалисти, работещи в областта на външната търговия и външноикономическите връзки, икономиката на промишлеността и селското стопанство, финансите и кредита, банковото дело, фирменото управление, както и за студенти и курсисти, изучаващи английския език на бизнеса.

При изготвянето на речника авторите са спазили честотния принцип на термините, съдър-жащи се. в естествената икономическа и търговска езикова среда. Английско-българската и българско-английската части са разработени по азбучно-гнездовата система. Читателите се запознават с основния термин и неговите устойчиви съчетания с глаголи, прилагателни и съществителни, илюстрирани с характерен пример-изречение. Използваната фонетична транскрипция отразява общоприетото британско произношение.
Информация за автора
© Речникът е изготвен от колектив от преподаватели
от английската катедра в Школата за подготовка на
външноикономически кадри при Министерството на
външноикономическите връзки
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2