Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии

Заглавие
Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии
Издателска поредица
Малка ученическа библиотека
Други автори
Анчо Йорданов Калоянов (предговор)
Националност
българска (не е указано)
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Съставител
доц. дфн Анчо Калоянов
Редакционна колегия
проф. дфн Ив. Радев, Г. Вишовградски, Д. Гинчев, Й. Дачев, М. Крусев
Оформление на корица
Петър Илиев Крусев
Предпечатна подготовка
„Слово“/Диляна Петърчева
Издател
Издателство „Слово“
Град на издателя
Велико Търново
Година на издаване
2000
Адрес на издателя
5000 Велико Търново, п.к.467
Печат
„Абагар“ АД — Велико Търново
Носител
хартия
Брой страници
288
Подвързия
мека
Цена
3 лв.
ISBN
954-439-648-9
УДК
886.7-34, 886.7-84, 886.7-193.1
Анотация
„Български народни предания и легенди, пословици, гатанки и благословии“ е помагало за усвояването на тези творби в пети клас. Предвидено е както за самите ученици, така и за техните учители и родители, но то може да се използва и от читатели, които проявяват любопитство към традициите на нашия народ.
Преданията и легендите са застъпени в пет основни дяла: предания за исторически лица и събития, предания и легенди за селища и местности, легенди за потекло, религиозни легенди, легенди и разкази за демонологични същества. От пословиците и поговорките са подбрани най-често срещаните, от гатанките — най-поетичните и стилистично издържаните, а от благословиите, клетвите и баянията — само образци. Всеки един от дяловете се придружава от обширно предисловие, в което читателят се запознава с най-характерните им черти и с предназначението им.
За пръв път в подобни помагала подробно са разгледани въпросите на митотворчеството — същността на мита, особеностите на неговата поетика и взаимодействието между мит, религия и фолклор. Представено е старобългарското езичество и е описан неговият пантеон.
При всички творби са дадени сведения за първоначалното им публикуване и за селищата, в които са били записани. Целта е при работа с тях най-пълноценно да се използват за опознаването на родния край. За да бъдат достъпни за четене, почти всички са езиково обновени специално за това издание. Значителен брой предания и легенди за пръв път се включват в подобно помагало.
В бележките към отделните творби са прибавени любопитни факти и тълкувания, които ги обвързват с митологията, историята и бита на българите.
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Чужди рафтове

Корици 2