Колектив
Радио и телевизия

Автор
Колектив
Заглавие
Радио и телевизия
Подзаглавие
Българско-руско-френско-немско-английско-италиански кратък технически речник
Тип
речник
Националност
българска
Език
български, руски, английски, френски, немски, италиански
Поредност на изданието
първо
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Енциклопедии и речници, Технически речник
Теми
Английски език, Немски език, Френски език, Руски език, Италиански език
Съставител
Атанас Д. Братанов, Владимир Д. Кочев, Петър Д. Ангелов, Петър Ц. Иванов
Художник
Георги Георгиев
Художествен редактор
Гаврил Гаврилов
Технически редактор
Павел Гюров
Рецензент
проф. к.т.н. инж. Димитър Н. Мишев, доц. к.т.н. инж. Юлиан П. Маринов
Научен редактор
проф. к.т.н. инж. Димитър Н. Мишев, Мариета Преславска
Коректор
Тамара Стаева
Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печат
ДП „Тодор Димитров“
Носител
хартия
Литературна група
III-2
Дадена за набор/печат
20. V. 1976 г.
Подписана за печат
20. VI. 1977 г.
Излязла от печат
30. VII. 1977 г.
Печатни коли
24,75
Издателски коли
23,09
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
03 95331 7251 3174-1-1977
Номер
621.396+621.397:8
Издателски №
5842
Брой страници
396
Тираж
10000+87
Подвързия
твърда
Цена
2,54 лв.
УДК
621.396, 621.396(038)
Анотация
Предлаганото издание е първият опит в нашата страна да се създаде много­езичен речник по радиотехника и телевизионна техника, предназначен за широк кръг специалисти и радиолюбители.
Трудностите при създаване на многоезичния речник са свързани и с липсата на все още установена у нас терминология за редица понятия и елементи, и с ди­намичното развитие на радиоелектрониката, и с „нахлуването“ в нея на все нови и нови термини, и с получилите гражданственост недостатъчно прецизни наиме­нования, и с необходимостта в редица случаи даден термин да се дава на бъл­гарски език описателно (поради липса на подходящ наш термин), и с намирането на най-точния еквивалент на всеки от шестте езика, които са застъпени в речника.
В речника са включени 3000 най-употребявани термина от антенната техника, акустиката, електрониката, радиотехниката, радиолокацията, телевизионната техника и др.
Водещи термини са термините на български език, които са разположени но азбучен ред и са номерирани.
Термините на останалите езици са разположени в следния ред: руски, английски, френски, немски и италиански. В края на речника са дадени азбучни указатели на термините на езиците от основната част.

Всички критични бележки и препоръки по предлагания многоезичен речник по радио и телевизия моля изпращайте на адрес: София, бул. „Руски“ 6, издателство „Техника“.
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2