Кратък английско-български технически речник
Промени

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
КРАТЪК АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК
Кратък английско-български технически речник
Език, от който е преведено
руски (не е указан)
Съставител
Съставител на българската част Стефан Г. Джамбазов
Стефан Г. Джамбазов
Теми
Английски език
Жанр
Технически речник
Енциклопедии и речници; Технически речник
Номер
621
УДК
62(038) „Кратък английско-бълг
62(038)
Националност
Английска
руска (не е указана)
Език
български
български; английски
Бележки за изданието, от което е направен преводът
„Кратък английско-български технически речник" е подготвен за печат по издадения от издателство „Съветска енциклопедия", Москва,
„Кратък английско-руски технически речник" под редакцията и с допълненията на проф. д-р на техническите науки А. Е. Десов.

Речникът е второ стереотипно издание.

КРАТКОЙ АНГЛО-РУССКЙЙ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЛОВАРЬ
под редакцией и с дополнениямп проф. д-pa техн. наук А. Е. Десова
Издательство «Советская Знциклопедия» Москва — 1965
КРАТКОЙ АНГЛО-РУССКЙЙ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЛОВАРЬ
под редакцией и с дополнениямп проф. д-pa техн. наук А. Е. Десова
Издательство «Советская Знциклопедия» Москва — 1965
Анотация
Речникът съдържа окола 14000 термина из областта на науката, техниката и производството, включително и термини по математика, физика, химия, електроника, автоматика,,изчислителна техника, а също и от промишлеността, селското стопанство, строителството, транспорта и съобщенията.
За първи път в технически речник английските термини се придружават от фонетична транскрипция, съобразена с Международната фонетична система.
Фонетичната транскрипция на научно-техническите термини в речника е дадена от проф. А. Л. Трахтеров.
Правописът е съобразен с " The Concise Oxford Dictionary
Нсички термини в речника са разположени по общ азбучен ред, например:
fluid.. •
fluid friction…
fluidity…
Американският вариант за изписване на някои термини се дава на своя азбучен ред, като се прави препращане към английското именоване на същия термин, например:
color вж. colour
Препращане също се прави от по-малко употребявания вариант към по-често употребявания термин, например:
consistence вж. consistensy
Речникът съдържа окола 14000 термина из областта на науката, техниката и производството, включително и термини по математика, физика, химия, електроника, автоматика, изчислителна техника, а също и от промишлеността, селското стопанство, строителството, транспорта и съобщенията.
За първи път в технически речник английските термини се придружават от фонетична транскрипция, съобразена с Международната фонетична система.
Фонетичната транскрипция на научно-техническите термини в речника е дадена от проф. А. Л. Трахтеров.
Правописът е съобразен с „The Concise Oxford Dictionary“.
Всички термини в речника са разположени по общ азбучен ред, например:
fluid…
fluid friction…
fluidity…
Американският вариант за изписване на някои термини се дава на своя азбучен ред, като се прави препращане към английското изписване на същия термин, например:
color вж. colour
Препращане също се прави от по-малко употребявания вариант към по-често употребявания термин, например:
consistence вж. consistensy
Други полета
„Кратък английско-български технически речник“ е подготвен за печат по издадения от издателство „Съветска енциклопедия“, Москва,
„Кратък английско-руски технически речник“ под редакцията и с допълненията на проф. д-р на техническите науки А. Е. Десов.
Бележки
1. издание от 1971 г. — изд. „Техника“
Източници
Сканиране: dao 2017
Сканиране: dao 2017
COBISS (виж "Връзки в Мрежата") - преводен език; националност
Печат
Държавна печатница „Тодор Димитров“, кл. 1 — София
ДП „Тодор Димитров“
Излязла от печат
м. октомври 1978 г.
октомври 1978 г.
Печатни коли
23.75
23,75
Издателски коли
15.39
15,39
Поредност на изданието
второ стереотипно издание
второ (стереотипно)
Цена
1.80 лв.
1,80 лв.
Художествен редактор
Георги Гаделев,
Георги Гаделев
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
А.Десов
Бележки за изданието, от което е направен преводът
КРАТКОЙ АНГЛО-РУССКЙЙ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЛОВАРЬ
под редакцией и с дополнениямп проф. д-pa техн. наук А. Е. Десова
Издательство «Советская Знциклопедия» Москва — 1965
„Кратък английско-български технически речник“ е подготвен за печат по издадения от издателство „Съветска енциклопедия“, Москва:

КРАТКОЙ АНГЛО-РУССКЙЙ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЛОВАРЬ
под редакцией и с дополнениямп проф. д-pa техн. наук А. Е. Десова
Издательство «Советская Знциклопедия» Москва — 1965
Други полета
„Кратък английско-български технически речник“ е подготвен за печат по издадения от издателство „Съветска енциклопедия“, Москва,
„Кратък английско-руски технически речник“ под редакцията и с допълненията на проф. д-р на техническите науки А. Е. Десов.