Кратък английско-български технически речник

Заглавие
Кратък английско-български технически речник
Националност
руска (не е указана)
Език
български, английски
Поредност на изданието
второ (стереотипно)
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Енциклопедии и речници, Технически речник
Теми
Английски език
Език, от който е преведено
руски (не е указан)
Съставител
Стефан Г. Джамбазов
Редактор
инж. Светлозар П. Димов
Художествен редактор
Георги Гаделев
Технически редактор
Желязка Илиева
Коректор
Л. Илиева
Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1978
Адрес на издателя
бул. Руски № 6
Печат
ДП „Тодор Димитров“
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
16. XI. 1976 г.
Подписана за печат
29. IX. 1978 г
Излязла от печат
октомври 1978 г.
Печатни коли
23,75
Издателски коли
15,39
Формат
70×100/32
Код / Тематичен номер
03 95331 75511 / 3000-2-78
Номер
621
Издателски №
10981
Брой страници
380
Тираж
8000+90
Подвързия
твърда
Цена
1,80 лв.
УДК
62(038)
Анотация
Речникът съдържа окола 14000 термина из областта на науката, техниката и производството, включително и термини по математика, физика, химия, електроника, автоматика, изчислителна техника, а също и от промишлеността, селското стопанство, строителството, транспорта и съобщенията.
За първи път в технически речник английските термини се придружават от фонетична транскрипция, съобразена с Международната фонетична система.
Фонетичната транскрипция на научно-техническите термини в речника е дадена от проф. А. Л. Трахтеров.
Правописът е съобразен с „The Concise Oxford Dictionary“.
Всички термини в речника са разположени по общ азбучен ред, например:
fluid…
fluid friction…
fluidity…
Американският вариант за изписване на някои термини се дава на своя азбучен ред, като се прави препращане към английското изписване на същия термин, например:
color вж. colour
Препращане също се прави от по-малко употребявания вариант към по-често употребявания термин, например:
consistence вж. consistensy
Бележки
1. издание от 1971 г. — изд. „Техника“
Бележки за изданието, от което е направен преводът
„Кратък английско-български технически речник“ е подготвен за печат по издадения от издателство „Съветска енциклопедия“, Москва:

КРАТКОЙ АНГЛО-РУССКЙЙ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЛОВАРЬ
под редакцией и с дополнениямп проф. д-pa техн. наук А. Е. Десова
Издательство «Советская Знциклопедия» Москва — 1965
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017
COBISS (виж "Връзки в Мрежата") - преводен език; националност
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2