Колектив
Английско-български речник • том 2
Промени

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език
български
български; английски
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
АНГЛИЙСКО — БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК ТОМ II J — Z
Английско-български речник
Подзаглавие
J — Z
Заглавие на том
том 2
Съставител
Т. АТАНАСОВА, Е. МАШАЛОВА, М. РАНКОВА, Р. РУСЕВ, Г. ЧАКАЛОВ
Теодора Атанасова; Елена Машалова; Мария Ранкова; Руси Русев; Гочо Чакалов
Теми
Английски език
Жанр
Англо-Български речник том 2
Енциклопедии и речници; Речник
УДК
801.323.2=20
Тип
речник
Анотация
Предложеният речник съдържа, може да се каже, целия словар на
съвременния английски книжовен език според определението на българския
тълковен речник на БАН.

Освен това той съдържа най-голямата част от книжовния език от XVIII в.
насам, но не съдържа например целия речник на Шекспир или Милтън.
Той съдържа и най-основните и най-употребими думи от различните
специални области на науката и техниката, без да най-голямата част
от книжовния език от XVIII в. насам, но не съдържа например целия речник
на Шекспир или Милтън.

Той съдържа и най-основните и най-употребими
думи от различните специални области на науката и техниката, без да
претендира дори и за някаква приблизителна изчерпателност в това отношение.

Включени са и някои провинциализми и диалектизми, които може да се срещнат
в белетристиката, било за предаване на локален колорит, било в пряка реч;
но, разбира се, и тук пълнотата е твърде относителна.
Предложеният речник съдържа, може да се каже, целия словар на съвременния английски книжовен език според определението на българския тълковен речник на БАН.

Освен това той съдържа най-голямата част от книжовния език от XVIII в. насам, но не съдържа например целия речник на Шекспир или Милтън.
Той съдържа и най-основните и най-употребими думи от различните специални области на науката и техниката, без да най-голямата част от книжовния език от XVIII в. насам, но не съдържа например целия речник на Шекспир или Милтън.

Той съдържа и най-основните и най-употребими думи от различните специални области на науката и техниката, без да претендира дори и за някаква приблизителна изчерпателност в това отношение.

Включени са и някои провинциализми и диалектизми, които може да се срещнат в белетристиката, било за предаване на локален колорит, било в пряка реч; но, разбира се, и тук пълнотата е твърде относителна.
Бележки
Коректор на добавката Р. Радославова

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ПРОФ.М. МИНКОВ
THE FIRST EDITION EDITED BY PROF. M. MINCOFF

АВТОР НА ДОБАВКАТА КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ Е. МАШАЛОВА
EDITOR OF THE APPENDIX TO THE THIRD EDITION E. MASHALOVA

БAH. Институт зa български език
1986
c/o Jusautor, Solia
Издание на Института за Български език към БАН
Първото издание под редакцията на проф. М. Минков
Автор на добавката към третото издание Елена Машалова
Коректор на добавката Р. Радославова
Поръчка на печатницата № 292
c/o Jusautor, Sofia
Печат
ДП Балкан бул. Ленин
ДП „Балкан“
Поредност на изданието
Трето допълнено издание
трето (допълнено)
Издател
ИЗДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Издателство на Българската академия на науките
Година на издаване
1986
1985
Технически редактор
Р. Асова
Росица Асова
Художник
Д. Донков
Данаил Донков
Коректор
М. Коева и М. Рунтова
М. Коева; М. Рунтова