Колектив
АНГЛИЙСКО — БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК ТОМ II J — Z

Автор
Колектив
Заглавие
АНГЛИЙСКО — БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК ТОМ II J — Z
Националност
Българска
Език
български, английски
Поредност на изданието
Трето допълнено издание
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Англо-Български речник том 2

Съставител
Т. АТАНАСОВА, Е. МАШАЛОВА, М. РАНКОВА, Р. РУСЕВ, Г. ЧАКАЛОВ
Художник
Д. Донков
Технически редактор
Р. Асова
Коректор
М. Коева и М. Рунтова

Издател
ИЗДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Град на издателя
София
Година на издаване
1986
Печатница
ДП Балкан бул. Ленин

Носител
хартия
Дадена за набор/печат
25. VII. 1984
Печатни коли
57,50
Издателски коли
74,52
УИК
124,08
Формат
70×100/16
Код / Тематичен номер
28 9535172831 / 5022-14-85
Номер
802.0
Поръчка
292
Издателски №
9899
Брой страници
920
Тираж
50000
Подвързия
твърда
Цена
13,76 лв.


Анотация
Предложеният речник съдържа, може да се каже, целия словар на
съвременния английски книжовен език според определението на българския
тълковен речник на БАН.

Освен това той съдържа най-голямата част от книжовния език от XVIII в.
насам, но не съдържа например целия речник на Шекспир или Милтън.
Той съдържа и най-основните и най-употребими думи от различните
специални области на науката и техниката, без да най-голямата част
от книжовния език от XVIII в. насам, но не съдържа например целия речник
на Шекспир или Милтън.

Той съдържа и най-основните и най-употребими
думи от различните специални области на науката и техниката, без да
претендира дори и за някаква приблизителна изчерпателност в това отношение.

Включени са и някои провинциализми и диалектизми, които може да се срещнат
в белетристиката, било за предаване на локален колорит, било в пряка реч;
но, разбира се, и тук пълнотата е твърде относителна.
Бележки
Коректор на добавката Р. Радославова

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ПРОФ.М. МИНКОВ
THE FIRST EDITION EDITED BY PROF. M. MINCOFF

АВТОР НА ДОБАВКАТА КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ Е. МАШАЛОВА
EDITOR OF THE APPENDIX TO THE THIRD EDITION E. MASHALOVA

БAH. Институт зa български език
1986
c/o Jusautor, Solia

Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на

Източници
Сканиране: dao 2017
Промени
...

Други корици

Сканирани страници