Доц. к. т. н. инж. Слава Русева, инж. Карекин С. Папазян, инж. Асен В. Атанасов, Инж. Стефка И. Петкова
ЕСКД

Автор
Доц. к. т. н. инж. Слава Русева, инж. Карекин С. Папазян, инж. Асен В. Атанасов, Инж. Стефка И. Петкова
Заглавие
ЕСКД
Подзаглавие
Справочник по конструкторска документация
Второ подзаглавие
Оформяне и изисквания
Тип
справочник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
второ преработено и допълнено издание
Категория
Справочници
Художник
Светла Георгиева
Художествен редактор
Мая Буюклийска
Технически редактор
Цветана Поповска
Научен редактор
Инж. Татяна Влаева
Коректор
Янка Петрова
Издател
ДИ „Техника“
Град на издателя
София 1000
Година на издаване
1988
Адрес на издателя
бул. „Руски“ № 6
Печат
ДП „Ат. Стратиев“, Хасково
Други полета
Научен редактор на първото издание: проф. инж. Иван Кисьов
Носител
хартия
Подписана за печат
септември 1988
Излязла от печат
септември 1988
Печатни коли
57,50
Издателски коли
57,50
УИК
60,21
Формат
60 90/16
Код / Тематичен номер
03 9533175831/3005-46-88
Номер
УДК 621.7.001:2(083)
Издателски №
15015
Брой страници
912
Тираж
40 000 + 25
Подвързия
Твърда
Цена
7,36 лв.
Анотация
В справочника са разгледани по-голяма част от стандартите от ЕСКД и редица други стандарти : за допуски и сглобки, за резби, за материали в машиностроенето, за различни машинни елементи и др. Приведени са основните сведения за изпълнение на всички видове чертежи в машиностроенето, електротехниката, електрониката, строителството и други области.
Второто издание е преработено и допълнено съобразно с измененията в стандартите.
Справочникът е предназначен за инженерно-техническите работници от промишлеността и студентите от висшите технически учебни заведения.
Съдържание
Глава 1
Общи положения. Видове, оформяване и контрол
на конструкторската документация
        Означение и състав на стандартите на ЕС КД                        13
1.1.        Означения буквени ….*.                16
1.2.        Видове изделия                                 * . 21
1.3.        Видове и комплектност на конструкторските документи         23
1.4.        Стадии на разработка        *                 . 27
1.5.        Означаване на изделията и конструкторските документи ……        31
1.6.        Спецификация                          34
1.7.        Документи проектни        * . *        * ; . 41
1.8.        Документи групови …….. . 48
1.9.        Нормоконтрол                        58
1.10. Технологичен контрол на конструкторската документация                .62
1.11. Съгласуване използуването на закупени        изделия ………                .        66
1.12.Списък на притежатели на оригинали 69
1.13. Форма и ред за попълване на текстови        документи                 .        71
1.14. Документи текстови. Основни изисквания                          81
        Глава 2
Основни положения при оформяне на чертежите
2.1.        Формати. Оформяне на чертежните листове                 91
2.2.        Линии                 .        •                  94
2.3* Мащаби          105
2.4.        Шрифтове. Знаци                 106
2.5.        Основни надписи                  113
2.6.        Основни изисквания за изпълнение на чертежите, подлежащи на репрографичната обработка 119
        Глава 3
Общи правила за изпълнение на чертежи
3.1. Правоъгълно проектиране върху няколко взимноперлендигулярни проекционни равнини 121
3.2.        Изображения. Изгледи, разрези, сечения                 124
3.3.        Означения, графични на материалите        * .                 146
3.4.         Основни правила за изпълнение на чертежи        150
3.5.         Центрови отвори с ъгъл 60° . * а                 159
3.6.        Означаване съставните части на изделията        161
3.7.        Правила на нанасяне върху чертежи на надписи, текстове и таблици 163
3.8.        Покрития метални и неметални . *        … а ••"… • 165
3.9.        Покрития лаковобояджийски . •                        * …. 169
3.10. Означения върху чертежите на покрития и термична обработка # . . 171
3.11. Указания в чертежите за маркиране и щемпелуване на изделията . 176
3.12. Правила за нанасяне на размери         177
3.13. Правила на опростено нанасяне размерите на отвори                 194
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 2