Васил Златарски
История на българската държава през средните векове • том 1; част 1

Автор
Васил Златарски
Заглавие
История на българската държава през средните векове
Заглавие на том
том 1, част 1
Подзаглавие
Първо българско царство
Второ подзаглавие
Епоха на хуно-българското надмощие
Издателска поредица
Българско историческо наследство
Други автори
Георги Бакалов
Тип
Историография
Език
български
Поредност на изданието
Трето фототипно
Категория
История
Жанр
История
Отговорен редактор
Георги Бакалов
Редакционна колегия
Иван Илчев, Димитър Попов, Любомир Огнянов, Христо Матанов, Милиана Каймакамова, Пламен Митев, Цветелин Степанов
Художник
Петър Добрев
Издател
Издателство „Захарий Стоянов“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Град на издателя
София
Година на издаване
2007
Носител
хартия
Цена
18 лв.
ISBN
954-739-928-4, 978-954-739-928-0, 954-07-2444-9, 978-954-07-2444-7
УДК
949.72.03
Анотация

Това издание дава възможност на българския читател да се докосне до един уникален труд на видния историк, член на редица реномирани академии и научни дружества проф. Васил Златарски.
„История на българската държава през средните векове“ е особено интересна с оригиналната авторова интерпретация на фактологическия материал. В том 1 проф. Златарски изследва историческите събития от времето на Първото българско царство. Първата част на тома обхваща въпросите, свързани с епохата на хуно-българското надмощие. Авторът налага доминантна роля на прабългарите, отдава дължимата роля на славянството, но дори не споменава за траките… Неговото виждане за начина, по който нашата държава се създава и стабилизира, е ценно именно с неповторимостта на подредбата на доказателствения материал.

Съдържание

Предговор — Георги Бакалов — стр. V
История на българската държава прѣзъ срѣднитѣ вѣкове — стр. 1

Бележки

Описание: Т. 1. ч. 1: Първо българско царство — Епоха на хуно-българското надмощие / Предг. Георги Бакалов. — 2007. — XI, 486 с.. — 1. фототип. изд. 1970 на изд. Наука и изкуство в сер. Българско историческо наследство ; В кн. означено 3. фототип. изд. ; Фототип. изд. на кн. от 1918 г., изд. на БАН. — На кор. отпеч. Поредица Историческо наследство. — Библиогр. с. 461–468 ; Именен показалец.

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Описание, УДК — COBISS
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2