Васил Златарски
История на българската държава през средните векове • том 1; част 2

Автор
Васил Златарски
Заглавие
История на българската държава през средните векове
Заглавие на том
том 1, част 2
Подзаглавие
Първо българско царство
Второ подзаглавие
От славянизацията на държавата до падането на Първото царство
Издателска поредица
Българско историческо наследство
Тип
Историография
Език
български
Поредност на изданието
Трето фототипно
Категория
История
Жанр
История
Отговорен редактор
Георги Бакалов
Редакционна колегия
Иван Илчев, Димитър Попов, Любомир Огнянов, Христо Матанов, Милиана Каймакамова, Пламен Митев, Цветелин Степанов
Художник
Петър Добрев
Издател
Издателство „Захарий Стоянов“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Град на издателя
София
Година на издаване
2007
Носител
хартия
Цена
18 лв.
ISBN
954-739-929-2, 978-954-739-929-7, 954-07-2445-7, 978-954-07-2445-4
УДК
949.72.03
Анотация
Във втората част на първия том проф. Златарски разглежда славянизацията на държавата в периода до падането на България под византийско иго. Авторът не пише просто на историческа тема, сътвореното от него кара читателя да „види“ събитията в цялата им точност и категоричност, дотолкова е убедителен.
„Историята“ на проф. Златарски ще подхрани изконната гордост на българите за това, че са велик, борбен и вечен народ.
Бележки
Описание: Т. 1. Ч. 2: Първо българско царство — От славянизацията на държавата до падането на Първото царство. — 2007. — ХVI, 894 с.. — 1. фототип. изд. 1971 на изд. Наука и изкуство в сер. Българско историческо наследство ; В кн. означено 3. фототип. изд. ; Фототип. изд. на кн. от 1927 г., изд. на БАН. — Библиогр. с. 865–877 ; Именен показалец
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Описание, УДК — COBISS
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2