Осман бей
Турците и техните жени. Султанът и неговият харем

Автор
Осман бей
Заглавие
Турците и техните жени. Султанът и неговият харем
Други автори
Дочо Леков (предговор)
Език
български
Категория
Антропология и етнология
Преводач
Екатерина Солнцева-Накова
Език, от който е преведено
руски
Година на превод
1992
Коректор
Людмила Петрова
Оформление на корица
Румен Хараламбиев
Предпечатна подготовка
Людмила Петрова
Издател
Издателство „Изток-Запад“
Град на издателя
София
Година на издаване
2008
Адрес на издателя
ул. Н. В. Гогол №5
Печат
Изток-Запад
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
октомври 2008
Излязла от печат
октомври 20088
Печатни коли
24
Формат
16/60/90
Брой страници
192
Подвързия
мека
Цена
11 лв.
ISBN
978-954-321-484-6
УДК
39(560)(091)
Анотация
На 9 май 1875 г. Ботев пише във в. „Знаме“: „В руската литература са се появили две знаменити и важни за нас съчинения под заглавие: «Турците и техните жени, султанът и неговият харем» от майора Осман бей и «Триесет години в турските хареми» от майка му Мелек ханъм. […] Тия съчинения са написани с един лек, жив и пикантен език и имат пълно право на гражданственост и в нашата бедна литература. Мелек ханъм е била жена на едновремешния велик везир Къбръзли Мехмед паша и е играла твърде важна роля в турските дипломатически и политически кръгове, а синът й, Осман бей, Фридерик, като офицер в генералния турски щаб, е имал случай да изучи майсторски турците и техния живот. Ние сме захванали вече превода на тия две книги и скоро ще да издадеме съчинението на Осман бея и ако то се приеме от нашата читающа публика дотолкова благосклонно, щото да си посрещне барем разноските, то ще да издадем и съчинението на майка му“.
Съдържание
Предговор. „Ние сме захванали вече превода…“…7
Предисловие…14
Част I. Турците и техните жени…15
Част II. Робството…102
Част III. Султанът и неговият харем…147
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Източници
Година на превод: https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/1024269796#full
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии Книжарници

Корици 2