Антон Макаренко
Педагогическа поема

Автор
Антон Макаренко
Заглавие
Педагогическа поема
Тип
роман
Език
български
Поредност на изданието
четвърто
Редактор
Богомил Райнов
Художник на илюстрациите
А. Короткин
Коректор
Ана Шарланджиева
Издател
Издателство на Българската комунистическа партия
Град на издателя
София
Година на издаване
1949
Носител
хартия
Издателски №
689
Тираж
30 000
Подвързия
Твърда
Анотация
… А. С. Макаренко, организаторът на колонията в Куряж, до Харков, и всички тия „ликвидатори на безпризорността“ не са мечтатели, не са фантазьори, това са, вижда се, нов тип педагози, това са хора, които горят от истинска любов към децата, а преди всичко това са хора, които, струва ми се, добре съзнават и чувствуват своята отговорност пред децата. Безбройните трагедии на нашия век, които възникват върху вулканичната почва на непримиримите класови противоречия, достатъчно убедително разказват на децата историята на кървавите грешки на бащите. Това би трябвало да възбуди у бащите чувство на отговорност пред децата, би трябвало, време е!
Новият тип педагог вече намери своето отражение в литературата: такава е монументалната и героическа фигура на „Викниксор“ в „Републиката Шкид“, зачатъци на този тип има в книгата на Огнев „Дневникът на Коста Рябцев“ и даже в доста страшния разказ „Химери“ на твърде талантливата Л. Копилова.
Старата наша литература от Помяловски до Чехов ни даде огромна галерия от портрети на педагози-садисти и равнодушни чиновници, „хора в калъф“, тя ни показа ужасяващата фигура на Передонов, класически тип на роб на дребнави страсти. В старата художествена и мемоарна литература също тъй рядко и епизодично, както и в действителността, се мярка учителят, който обича своите ученици и разбира, че днешните деца утр£ ще бъдат строителите на живота, утре ще почнат да проверяват работата на бащите си и безжалостно ще откриват всички техни грешки, тяхното двуличие, страх, алчност.
Рекламни коментари
Аз имах щастието да видя в Съветския съюз учители и учителки, които работят в условия крайно трудни, жестоко трудни, но работят със страстта и патоса на художници.
През лятото на 1891 година бях в Куряжкия манастир. Там беседвах със знаменития на времето Йоан Кронщадски. Но аз си спомних, че съм идвал някога в тоя манастир, след като прекарах три дни в него, между четиристотинте господари, Синини „безпризорни“ и „социално опасни“, с които бях за¬бързал приятелство чрез писма. В паметта ми този манастир живееше под имената Рижовски, Песочински. В 1891 година тип беше богат и прославен, „чудотворната“ икона на Богородицата привличаше много богомолци.
| Списание „Наши достижения“, бр. 2, 1929 год.
Съдържание
1.        Разговор със завгубнаробраза ,         35
2.        Безславното начало на колонията .Максим Горки" . .        37
3.        Характеристика на първичните нужди          51
4.        Една вътрешна операция         60
5.        Дела от държавна важност                  69
6.        Завоюването на железния резервоар         75
7.        И бълхата може да влезе в работа         81
8.        Характер и култура         89
9.        Има още „лицари“ в Украйна ……         93
10.        Героите, дейци на общественото възпитание         107
11.        Победоносната сеялка         116
12.        Братченко и районният продоволствен комисар . . .        122
13.        Осадчи         130
14.        Мастилници между съседи         136
15.        Нашето беше най-хубаво         t41
16.        Габерсупа .         149
17.        Разправията с Шарин         157
18.        "Сближение* със селяните         164
19.        Игра в залог                 …        170
20.        За живото и мъртвото         178
21.        Вредните дядовци .        . . .                  192
22.        Ампутация         206
23.        Отборни семена         213
24.        Мъченията на Семьон         222
25.        Командирска педагогика         230
26.        Извергите от втората колония                 .        237
27.        Завоюване на комсомола         247
28.        Началото на тържествения марш                  255
ВТОРА ЧАСТ
1.        Гърне мляко         269
2.        Отченаш         280
3.        Доминанти         291
4.        Театър         302
5.        Кулашко възпитание         326
6.        Стрелите на амура                  335
7.        Попълване         345
8.        Девети и десети отред         354
9.        Четвърти сборен         362
10.        Сватба                  368
11.        Лирика         384
12.        Есен .                  391
13.        Гримаси на любовта и        поезията                  406
14.        "Да не Се писка*         411
15.        Мъчни хора         …        418
16.        Запорожие         424
17.        Как трябва да се смята         436
18.        Боево разузнаване         450
ТРЕТА ЧАСТ
1.        Гвоздеи         457
2.        Предният сборен         475
3.        Битие         495
4.        „Всичко е добре“         510
5.        Идилия         523
6.        Пет дни         536
7.        Триста седемдесет и трети бис         555
8.        Казачок         565
9.        Преображение          583
10.        В полите на Олимп         598
11.        Първият сноп . .                  613
12.        Животът се търкулна        нататък         636
13.        „Помогнете на момчето!“          651
14.        Награди          664
15.        Епилог                  680
Въведено от
petya_pe
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: дао

Корици 2