Любомир Петров, Донка Беева
Сборник задачи по висша математика — модул 3 — Интеграли

Записът е непълен.

Автор
Любомир Петров, Донка Беева
Заглавие
Сборник задачи по висша математика — модул 3 — Интеграли
Език
български
Категория
Учебна литература
Издател
Технически университет — София, Факултет по приложна математика и информатика
Град на издателя
София
Година на издаване
2009
Носител
хартия
Анотация
Предлаганият модул 3 Интеграли е предназначен за студентите от ТУ — София, филиалите му и други висши учебни заведения. Модулът може да се използва от редовни и задочни студенти, както и от инженери, аспиранти и др.
Материалът е структуриран в единадесет раздела, като във всеки от тях се предлагат необходимите теоретични постановки и формули, решени примери за илюстриране на теоретичния материал, както и задачи за самостоятелна работа.
Теоретичният материал и част от решените примери са написани от доц. д-р Любомир Петров, а всички останали задачи от гл.ас. Донка Беева.
Модулът е трета част от Сборник задачи по висша математика, състоящ се от седем модула, разработени от същите автори.
Авторският колектив изказва гореща благодарност на проф. д-р Николай Шополов за прецизната работа при рецензирането на материала и ценните препоръки по оформлението му.
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 1