Николай Стефанов
Токозахранващи устройства

Записът е непълен.

Автор
Николай Стефанов
Заглавие
Токозахранващи устройства
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Второ преработено издание, четвърта допечатка
Категория
Учебна литература
Отговорен редактор
инж.Лиляна Салчева
Художник
Любомир Михайлов
Технически редактор
Иван Георгиев
Рецензент
инж.Дечо Христов Дечев
Коректор
инж.Павлина Дикова
Издател
„Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
2010
Адрес на издателя
пл.Славейков 1
Печат
„Полиграфюг“, Хасково
Носител
хартия
Печатни коли
14,00
Издателски коли
14,00
Формат
60×90/16
Издателски №
17973
Брой страници
224
Подвързия
Мека
ISBN
978-954-03-0564-6
Анотация

В учебника са разгледани въпроси от теорията, конструкцията и схемните решения на най-често използваните в радиоелектрониката токозахранващи устройства. Описани са химичните токоизточници, токоизправителите и електронните стабилизатори на напрежение и ток.
        Учебникът е предназначен за студентите от Факултета по електронна техника и технологии, Факултета по комуникационна техника и технологии и от Факултета по компютърни системи и управление на Техничерския университет — София. Той може да се ползва и от широк кръг специалисти, работещи в областта на електронните токозахранващи устройства.

Съдържание

Предговор . . . 4
Глава първа. Химични източници на електрическа енергия . . . 6
. . . 1.1. Общи сведения . . . 6
. . . 1.2. Първични химични токоизточници галванични елементи) . . . 13
. . . 1.3. Вторични химични токоизточници акумулатори) . . . 21
. . . 1.4. Режими на работа, монтаж и експлоатация на акумулаторните батерии . . . 41
Глава втора. Неуправляеми токоизправители с активен товар . . . 44
. . . 2.1. Общи сведения и класификация на токоизправителните схеми . . . 44
. . . 2.2. Еднофазен еднополупериоден токоизправител с активен товар . . . 47
. . . 2.3. Двуфазен еднополупериоден токоизправител с активен товар . . . 50
. . . 2.4. p-фазен еднополупериоден токоизправител с активен товар p2 >= 2) . . . 53
. . . 2.5. Еднофазен мостов токоизправител . . . 63
. . . 2.6. Трифазен мостов токоизправител . . . 65
Глава трета. Неуправляеми токоизправители с реактивен товар . . . 70
. . . 3.1. Работа на p-фазен еднополупериоден токоизправител със загуби при индуктивен товар . . . 70
. . . 3.2. Работа на p-фазен токоизправител със загуби при капацитивен товар . . . 75
. . . 3.3. Работа на p-фазен двуполупериоден токоизправител със загуби при капацитивен товар . . . 81
. . . 3.4. Работа на токоизправител при товар с противоелектродвижещо напрежение . . . 82
. . . 3.5. Работа на токоизправител при товар със смесен характер . . . 83
Глава четвърта. Специални токоизправители . . . 85
. . . 4.1. Токоизправители с умножаване на напрежението . . . 85
. . . 4.2. Токоизправители за напрежение с несинусоидална форма . . . 91
Глава пета. Регулиране на изправеното напрежение . . . 98
. . . 5.1. Електромеханични начини за регулиране на изправеното напрежение . . . 98
. . . 5.2. Параметрични начини за регулиране на изправеното напрежение . . . 103
Глава шеста. Изглаждащи филтри . . . 117
. . . 6.1. Пасивни изглаждащи филтри . . . 117
. . . 6.2. Транзисторни филтри . . . 124
Глава седма. Стабилизатори на напрежение и ток . . . 131
. . . 7.1. Общи сведения . . . 131
. . . 7.2. Параметрични стабилизатори на постоянно напрежение . . . 135
. . . 7.3. Параметрични стабилизатори на променливо напрежение . . . 142
. . . 7.4. Компенсационни стабилизатори на постоянно напрежение с непрекъснато действие . . . 147
. . . 7.5. Защита на транзисторните стабилизатори от свръхтокове и пренапрежения . . . 157
. . . 7.6. Изчисляване на режима на регулиращия транзистор в последователните стабилизатори на напрежение с непрекъснато действие . . . 167
. . . 7.7. Стабилизатори на напрежение с интегрални схеми . . . 172
. . . 7.8. Стабилизатори на напрежение от паралелен тип . . . 182
. . . 7.9. Ключови стабилизатори на напрежение . . . 184
. . . 7.10. Двустъпални стабилизатори на напрежение . . . 200
. . . 7.11. Електронни стабилизатори на ток . . . 201
Глава осма. Автономни източници на електрическа енергия . . . 208
. . . 8.1. Мотоелектрически агрегати . . . 208
. . . 8.2. Ветроелектрически агрегати . . . 210
. . . 8.3. Фотоелектрически преобразуватели . . . 215
. . . 8.4. Термоелектрически генератори . . . 217
Литература . . . 220

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 1