Бончо Бонев
Радиовълни и радиолинии — ръководство за лабораторни упражнения

Автор
Бончо Бонев
Заглавие
Радиовълни и радиолинии — ръководство за лабораторни упражнения
Тип
наъчен текст
Националност
българска (не е указана)
Език
български
Поредност на изданието
първо (не е указано)
Категория
Учебна литература
Рецензент
Борислав Минев Панков, д-р инж.
Издател
Технически университет — София
Град на издателя
София
Година на издаване
2011
Носител
хартия и цифров
Подвързия
мека
Анотация
В настоящето ръководство за лабораторни упражнения по „Радиовълни и радиолинии“ са разгледани основните теоретични и опитни постановки за лабораторните упражнения по едноименната дисциплина.
Ръководството е предназначено за студентите от специалност „Телекомуникации“ на Технически университет — София, образователно-квалификационна степен „бакалавър“. То може да се използва също и от инженери, от докторанти и от студенти от сродни специалности на други университети и колежи.
Съдържание
Предговор . . . 5
Упражнение 1. Интерференция на директен и отразен лъч . . . 7
Упражнение 2. Френелови зони . . . 16
Упражнение 3. Ефект на Доплер . . . 25
Упражнение 4. Преминаване на линейно поляризирана електромагнитна вълна през система успоредни проводници . . . 31
Упражнение 5. Разпространение на електромагнитните вълни при наличие на екранизиращи препятствия . . . 41
Приложения: . . . 49
. . . Основни величини . . . 50
. . . Протоколи за упражненията . . . 51
Литература . . . 61
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 1