Христо Петров, Милка Енчева
Обща химия

Записът е непълен.

Автор
Христо Петров, Милка Енчева
Заглавие
Обща химия
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Категория
Учебна литература
Рецензент
ст.н.с. к.х.н. Екатерина Д. Добрева, доц. к.х.н. Цветана Радева
Стилов редактор
авторът
Коректор
авторът
Издател
Технически университет — София
Град на издателя
София
Година на издаване
1994
Печат
Отпечатано в печатната база на МОНТ — София
Носител
хартия
Печатни коли
22
УИК
27,13
Поръчка
35В/94
ISBN
954-438-118-X
Анотация
В учебника са разгледани редица основни теоретични въпроси като химична термодинамика, строеж на веществото, метали, електрохимия, корозия на металите и медоти за тяхната защита, химия на смазочните и охлаждащите материали и полимерни материали.
Учебникът е предназначен за студентите от Техническия университет — София, изучаващи дисциплината „Химия“, но може да се използва като учебно помагало и от обучаваните в други технически, нехимически ВУЗ. Отделните глави от учебника могат да се използуват и от студентите на някои специалности на Техническия университет — София, на които се четат курсове по „Неорганична и аналитична химия“, „Физикохимия“ и „Физикохимични основи на конструирането и технологията на електронна апаратура“.
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 1