Людмил Трендафилов, Иван Трендафилов
Висша математика — Обикновени диференциални уравнения. Линейни системи от диференциални уравнения

Записът е непълен.

Автор
Людмил Трендафилов, Иван Трендафилов
Заглавие
Висша математика — Обикновени диференциални уравнения. Линейни системи от диференциални уравнения
Тип
Учебник
Език
български
Категория
Учебна литература
Издател
СД „Недкова & математика“
Година на издаване
1999
Носител
хартия
Излязла от печат
март 1999 г.
Печатни коли
5,25
Формат
70×100/16
ISBN
954-8342-15-4
Анотация
Методичното ръководство е предназначено за студентите от всички висши технически, икономически и военни училища.
Ръководството е съобразено с учебната програма за бакалавърската степен на обучение в Техническия университет — София.
Учебното пособие е особено полезно за самостоятелна работа на задочните студенти.
Съдържание
Глава първа: Диференциални уравнения от първи ред . . . 5
. . . 1.1. Диференциални уравнения с отделящи се променливи . . . 5
. . . 1.2. Диференциални уравнения, които се свеждат до диференциални уравнения с отделящи се променливи . . . 13
. . . 1.3. Линейни диференциални уравнения от първи ред . . . 21
. . . 1.4. Диференциални уравнения, които се свеждат до линейни диференциални уравнения . . . 29
. . . 1.5. Други видове диференциални уравнения от първи ред . . . 36
. . . Кратки исторически сведения за обикновените диференциални уравнения от първи ред . . . 42
Глава втора: Линейни диференциални уравнения от n-ти ред . . . 43
. . . 2.1. Диференциални уравнения от вида y(n) = f(x) и свеждащи се към тях . . . 43
. . . 2.2. Линейни хомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти . . . 47
. . . 2.3. Линейни нехомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти. Метод на Лагранж . . . 55
. . . 2.4. Линейни нехомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти и със специална дясна част . . . 61
Глава трета: Линейни системи от диференциални уравнения с постоянни коефициенти . . . 71
. . . 3.1. Линейни хомогенни системи от диференциални уравнения с постоянни коефициенти . . . 71
. . . . . . 1. Метод на изключване на неизвестните . . . 71
. . . . . . 2. Матриен метод метод на Ойлер) . . . 75
. . . 3.2. Линейни нехомогенни системи от диференциални уравнения с постоянни коефициенти . . . 81
Литература . . . 84
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 1