Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова
Чудна пътечка към природата

Автор
Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова
Заглавие
Чудна пътечка към природата
Подзаглавие
за трета група в детската градина
Издателска поредица
Приказни пътечки
Тип
учебно помагало
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
Предучилищна подготовка
Редактор
Ирена Неделчева
Художник на илюстрациите
Николай Цачев
Рецензент
доц. д-р Елена Събева, Таня Герова, Ивац Христов
Коректор
Яна Червенова
Компютърна обработка
Николай Цачев
Издател
Булвест 2000
Град на издателя
София
Година на издаване
2009
Адрес на издателя
ул. „Васил Друмев“ 36
Печат
„Булвест принт“ АД
Носител
хартия
Печатни коли
5
Формат
54×84/8
Код / Тематичен номер
09-93060030-13
Брой страници
36
Подвързия
мека
Цена
4,00 лв.
С илюстрации
да
ISBN
978-954-18-0728-6
УДК
372.36(076)
Анотация
В книжката върху 36 страници и 4 страници оперативен материал е разработено образователното съдържание на направлението, като е запазена идеята те да съдържат система от самостоятелни работи. Краезнанието е нов водещ принцип при подбора на тематиката. Детето има възможност да сравнява едни и същи обекти през различните годишни времена и настъпилите в тях промени. Трудът на хората в природата е в основата на екологичното отношение към нея.
Екологичното възпитание намира реализация във всяка една от темите и особено в тези, в които детето има възможност за оценка на фактите и за изразяване на собствено отношение. Безопасното поведение е изведено в ситуативен план, позволяващ на детето да изработва различни позитивни модели на поведение при взаимодействие с околната среда и природата. Овладяването на особено важни теми от образователното съдържание е осигурено и чрез комплект дидактични табла за онагледяване. В началото и в края на книжката са включени диагностични задачи, чрез които се проверява достигането на очакваните резултати от детето както в началото, така и в края на годината.
Темите дават възможност за провеждане на изследването в рамките на процеса на обучение. Инструментариумът, който се използва, е еднакъв с този в предходната 2. група и в задължителната подготвителна група.
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2