Ангел Каралийчев
Българчета

Автор
Ангел Каралийчев
Заглавие
Българчета
Подзаглавие
Разкази и приказки за деца
Тип
сборник разкази, приказки
Националност
Българска
Език
български
Категория
Детска литература
Жанр
Разкази и новели
Художник
Вадим Лазаркевич
Художник на илюстрациите
Вадим Лазаркевич
Издател
ИК „Хемусъ“
Град на издателя
София
Година на издаване
1942
Печат
„Изгрѣвъ“
Други полета
Приказки и разкази отъ А. Каралийчевъ, съ картини отъ В. Лазаркевичъ, издаде книгоиздателство Хемусъ презъ 1942 година.
Отъ тая книга въ печатница „Изгрѣвъ“ се отпечатиха 4000 бройки.
Празни страници: 188, 191.
Носител
хартия
Брой страници
190
Тираж
4000
Подвързия
твърда
Цена
75 лв.
С илюстрации
да
УДК
886.7-93-32, 886.7-93-34
Съдържание
Българчета . . . 5
Четиридесеттѣ момчета и тѣхната сестричка . . . 13
Зелениятъ пѣтелъ . . . 20
Дѣдо Тодоранъ и дяволътъ Охъ . . . 25
Чудна история . . . 31
Пустинникътъ . . . 40
Тримата ловци . . . 48
Непослушнитѣ деца . . . 53
Благословеното зърно . . . 59
Бедниятъ рибарь и дяволътъ . . . 67
Най-малкото пате . . . 80
Колибърчето и слонътъ . . . 86
Вѣчно приятелство . . . 90
Кандилцето на баба Тиша . . . 96
Коледна приказка . . . 100
Вѣнчето и Пънчо . . . 106
Милость . . . 118
Радуленко . . . 124
Малкиятъ освободитель . . . 130
Бащинъ заветъ . . . 141
Дѣдовата Върбанова паница . . . 144
Конници въ Добруджа . . . 149
Другари . . . 153
Пленникътъ на великана . . . 158
Божие наказание . . . 164
Гюро съ дългитѣ мустаци . . . 169
Трайчо . . . 174
Великденска вечерь . . . 181
Съдържание . . . 189
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2